Go-Ahead Nordic – en etablert aktør med sterk lokal forankring

Det interessante alternativet i en bransje med behov for utvikling

 

Go-Ahead Nordic er paraplyorganisasjonen for Go-Ahead-konsernets satsing på kollektivtrafikk i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Her arbeider vi hovedsakelig med tog og sporvogn.

Vi satser på anskaffelser der vi tror at vi virkelig kan tilføre noe – og har store muligheter til å lykkes. Teamene i de ulike nordiska landene vokser derfor kontinuerligt slik at vi kan tilpasse oss markedet. Vår nordiske organisasjon har omfattende kunnskaper om offentlig transport, og vi har sterk støtte fra våre engelske kolleger i gruppen. De har en enorm kunnskap og erfaring med offentlig transport. Go-Ahead er Storbritannias største jernbaneoperatør og har ansvar for blant annet to av de meste trafikkerte jernbanesystemene i Storbritannia, GTR og Southeastern. På bussiden er Go-Ahead London den største operatøren sett ut fra passasjervolum.

Trafikkstart i Norge i desember 2019

I hard konkurranse med en rekke etablerte aktører vant Go-Ahead Nordic sin første kontrakt i 2018. Den omfatter trafikken i såkalte Trafikkpakke Sør i Norge:

 Innhold:

 • Regionstogene på Sørlandsbanen Oslo–Stavanger
 • Lokaltogene på Arendalsbanen
 • Lokaltogene på Jærbanen i samarbeid med mobilitetsleverandøren Kolumbus
 • Avtaletid: desember 2019–desember 2027 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år
 • Ordreverdi: 5,8 milliarder norske kroner
 

Go-Ahead Group – er Storbritannias største jernbaneoperatør

Go-Ahead Nordic er en del av børsnoterte Go-Ahead Group, et konsern som har 29 000 medarbeidere, mange spennende oppdrag og eiere som tenker langsiktig. Go-Ahead er Storbritannias største jernbaneoperatør og den største bussoperatøren i London. Hvert år reiser over én milliard passasjerer med oss.

Konsernet vårt er også etablert i Australia, Irland, Tyskland, Singapore og i Norden. Fortsatt sterk internasjonal vekst er et uttalt mål innen Go-Ahead.

Ny aktør i Norden med bred ekspertise i ryggen.

Vi i Go-Ahead Nordic har altså en sterk og trygg forankring i et konsern som har over tre tiårs erfaring med kollektivtrafikk, utvikling og offentlige anskaffelser. Innen konsernet jobber vi aktivt med å dele erfaring, kompetanse og ressurser, noe som gir oss store konkurransefordeler.

Vår forretningsidé

Vår forretningssidé er å være en lokal samarbeidspartner som tar ansvar og utvikler en bærekraftig reisemåte som forbedrer menneskers liv og levevilkår i samfunnene der vi er virksomme – over hele verden. Dette sikrer vi ved å:

Forvalte og utvikle vår kjernevirksomhet

Etabler oss i nye markeder

Utvikle fremtidens transportløsninger

Hvorfor vi har fremgang

Måte å forholde oss på

 • En tydelig strategi
 • Alltid kunden i fokus
 • Innovative og smidige arbeidsprosesser
 • Langsiktig fokus på bærekraftige resultater

Ressurser og relasjoner

 • Styrker og utvikler medarbeidere
 • Verdsetter kompetanse, erfaring og innflytelse
 • Bygger sterke relasjoner med strategiske partnere og interessenter
 • Investerer i kjøretøyer og lagre

Forvaltning – Ledelse

 • Desentralisert struktur
 • Finansiell disiplin
 • Effektiv risikohåndtering

Go-Ahead-konsernet i tall

Go-Ahead-konsernet blir grunnlagt i Nordøst-England i 1987.

Over én milliard reiser per år.

30 % av alle togreiser i Storbritannia utføres med Go-Aheads ulike togselskaper.

Over 29 000 medarbeidere

2 millioner bussreiser daglig i Storbritannia med 4700 busser

92 % fornøyde bussreisende i Storbritannia (2018)

En langsiktig satsing

Go-Ahead Nordic er en del av et internasjonalt konsern med all den erfaring og de ressursene det innebærer.  Men vi er alltid lokale på det markedet der vi har virksomhet, og der tar vår lokale organisasjon beslutninger ut fra forutsetningene på det aktuelle stedet. Det innebærer vide fullmakter og et omfattende egenansvar. Vår lokale beslutningsdyktighet danner også grunnlaget for at medarbeiderne våre engasjerer seg usedvanlig sterkt i driften. Sammen med all erfaringen og kunnskapen våre engelske kollegaer sitter på, gir dette kloke og velbegrunnede beslutninger.

Et annet aspekt ved bedriftskulturen vår er langsiktighet; vi vil heller bygge robuste partnerskap enn rene kontraktrelasjoner. Med tydelige, felles mål er det mye enklere å gjøre det som skal til – og følge opp hvordan vi faktisk gjennomfører oppdraget vårt.

Dette er den filosofien vi arbeidet ut fra i Storbritannia i mange år. Der er vi en velrenommert aktør i en bransje med stort behov for utvikling. Nettopp derfor oppfordrer vi til nysgjerrighet og nytenking hos alle medarbeiderne våre – og dyrker frem en lederstil basert på tillit, veiledning og stort personlig ansvar.

Hos oss er flesteparten av dem som er med på å utvikle og selge inn nye forretningsmuligheter, de samme som fortsatt er der og driver virksomheten når vi nærmer oss trafikkstart. Vi vet av erfaring at det gir de beste resultatene.

 

Intensivt arbeid med anbud i hele Norden

Det foreligger et uttalt mål fra Go-Ahead Group om å vokse gjennom nye kontrakter på det nordiske markedet. Hele det nordiske kollektivtrafikkmarkedet er inne i en ekspansiv fase med en rekke anbud og nye arbeidsprosesser i form av et avregulert marked, først og fremst på togsiden. Dette gjør det nordiske kollektivtrafikkmarkedet svært interessant for oss i Go-Ahead Nordic.

I Norge har regjeringen nettopp innledet avreguleringen av deler av kollektivtrafikken, der Trafikkpakke Sør var Norges første konkurranseutsatte anskaffelse. Fremover kommer det flere svært interessante anskaffelser på jernbanesiden i Norge. I Sverige kommer det innen nærmeste fremtid en rekke interessante anskaffelser, både for tog og buss.

Også Finland er på vei inn i en avreguleringsfase. Vi følger utviklingen både der og i Danmark, og vi gjennomfører møter og introduserer oss i bransjen. I tillegg har vi etablert kontakt med en rekke samarbeidspartnere som også hjelper oss i Finland og Danmark.

 

Våre tilbud har alltid de reisende i sentrum

Trafikken i Norge blir Go-Ahead Nordics første mulighet til å vise frem hele konseptet vårt i Norden. Dette omfatter trafikk med nyrenoverte tog, en innovativ informasjonsløsning både for medarbeidere og reisende, i tillegg til et unikt servicekonsept som skal gi en bedre reiseopplevelse.

I Norge har vi en lokal organisasjon på plass, Go-Ahead Norge AS. Ved hjelp av den kan vi tilpasse vår handlemåte til de lokale forholdene og ivareta de lokale interessene på de ulike strekningene.

Å få være med og skape fremtidens kollektivtrafikk med de reisendes opplevelse i sentrum, føles utrolig inspirerende. Jeg er så takknemlig for at jeg har fordelen av å få arbeide i et herlig team med stort hjerte og engasjement.  Vi er «can-do»-personer med et stort driv, samtidig som vi tar vare på hverandre.  Det er rett og slett skikkelig morsomt å gå på jobb – en herlig følelse!

Jessica Östergren

Strategy & Insight Manager Go-Ahead Nordic

Organisasjonen

Vi har en organisasjon som i aller høyeste grad er verdistyrt. Vi er svært opptatte av kulturen vår og at alt vi gjør tar utgangspunkt i verdiene våre – det er slik man bygger vellykkede organisasjoner der hver enkelt medarbeider kan vokse med arbeidsoppgavene og utvikle seg. Derfor er vi også opptatte av å ha stor takhøyde og gi alle rom for å ta initiativ og ansvar. Vi legger stor vekt på prosessene våre, noe som igjen gir fornøyde kunder. I hele organisasjonenarbeider vi prosessbasert og på tvers av funksjoner. Slik sørger vi for at vi tar gode beslutninger for kundene våre og ikke setter interne behov fremst. Denne måten å arbeide på gir oss også bedre muligheter til å følge opp og møte forandringer, nye kundebehov, nye krav og regler.

Vi er i en bransje som på mange måter er tradisjonell, og her ønsker vi å arbeide for endring, nytenking og nye måter å arbeide på. Vi er helt overbeviste om at dette er noe vi kan lykkes med!

Vår visjon

Vi er Go-Ahead Nordic, og vi ønsker å forandre menneskers oppfatning av hvordan det er å reise bærekraftig og kollektivt.Vi er et interessant alternativ i en industri med utviklingsbehov. Vi er kollektivtransportselskapet som ser oppdraget vårt på nye og innovative måter. Vi ser muligheter der andre ser begrensninger. Og vi tar beslutninger og handler der andre er fornøyd med å vente. Vår metode for å nå vårt mål er enkel: Vi setter kunden først. Alltid. Vi lytter til våre kunder, klienter, og partnere. Vi lærer og presterer og våre prestasjoner justeres og forbedres gjennom kontinuerlig læring. Vi er analytiske, handlekraftige, besluttsomme og handler uten unødvendig byråkrati.

Vi er en del av et internasjonalt konsern med all den erfaring og ressurser det innebærer, men vi er alltid lokale i det markedet vi opererer i. Vårt lokale selskap tar beslutninger basert på forholdene som finnes akkurat der vi er. Vi er svært nøye med å ha tydelige prosesser, samt et stort fokus på sikkerhet og bærekraft. Like viktig er det at vi har følelsen av å tilhøre et lag som alltid gir det lille ekstra. Følelsen av å være involvert i å bygge noe nytt og bedre. Følelsen av å utvikle nye reiseopplevelser. Følelsen av å få lov til å alltid sette kunden i fokus – hver dag. Vi er glade for at du er med oss som ansatt, kunde, klient og partner. Sammen skaper vi en helt ny type kollektivtransport. Vi er Go-Ahead Nordic, og gjør alt for å leve opp til visjonen vår – Din reise. Vårt ansvar.

Våre verdier

Våre verdier betyr mye for oss. De gir oss råd og støtte i hverdagen, og er rett og slett vår målestokk for hva som er rett og galt. Vi spør oss alltid: er handlingene våre i samsvar med våre verdier?

 

Pålitelig

Vi er pålitelige og holder det vi lover. Både i kontakt med våre kunder og partnere, samt med samfunnet som helhet. Vi gjør vårt ytterste for å leve opp til, og overgå våre egne og andres forventninger. Enten det handler om å holde tidsplanen, vårt servicenivå eller imøtekomme særskilte behov. Vi etterstreber å være lokale med en lokal organisasjon som tar kloke beslutninger.

 

Nyskapende

Vi er nyskapende og proaktive – vi vil noe! Vi venter ikke på utviklingen, vi skaper den. Vi deltar aktivt i den offentlige debatten og arbeider kontinuerlig med forbedringer. Derfor er vi i forkant når det gjelder å skape fremtidens kollektivtransport. Vi lytter, handler og implementerer – vi er alle ”doers”. Vi fi nner alltid nye måter å løse gamle utfordringer og sannheter på.

 

Samspillende

nye kontakter, samt møter mellom mennesker og steder. Det kan vi bare gjøre om vi tar vare på relasjonene med våre partnere og kunder. Vi bygger felles forretninger og prosjekter med andre aktører. Vi ønsker dialog og utvikling. Vi er sterkest gjennom godt samarbeid. I møter ønsker vi å bli oppfattet som enkle å ha med å gjøre, samt at vi er profesjonelle.

Vårt serviceløfte

Vi lytter og møter våre kunder. Å kunne kontinuerlig overgå oss selv, er vårt servicemål. Vi har høye service ambisjoner, og vil alltid formidle en tjeneste eller et produkt som vi kan føle oss stolte av. Vi ser verden gjennom litt andre øyne enn andre kollektivtransportselskaper.

 

Vi er her for deg!

Våre kunder fortjener å føle at de har kontroll på sin tid og sin reise. Derfor er det så viktig for oss at vi lar alle våre ansatte ta nødvendige beslutninger og ha kontroll på situasjonen. Alt for å kunne gjøre det lille ekstra, for å gå de ekstra skrittene. Å være der, for å ta ansvar for kundenes reise – selv om det skjer på en helt vanlig tirsdag.