Go-Ahead Nordic – en etablert aktør med sterk lokal forankring

Det interessante alternativet i en bransje med behov for utvikling

 

Go-Ahead Nordic er paraplyorganisasjonen for Go-Ahead-konsernets satsing på kollektivtrafikk i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Her arbeider vi med buss- og sportrafikk.

Vi satser på anskaffelser der vi tror at vi virkelig kan tilføre noe – og har store muligheter til å lykkes. Teamene i de ulike nordiske landene vokser derfor kontinuerlig for at vi skal kunne tilpasse oss markedet. Vår nordiske organisasjon har bred ekspertise innen kollektivtrafikk, og vi har solid støtte fra våre engelske kolleger i konsernet. De har en enorm kunnskap og erfaring innen kollektive reiser. Go-Ahead er en av Storbritannias største jernbaneselskap og har blant annet ansvar for GTR – Govia Thameslink Railway, som står for nesten en av fire passasjerreiser i hele landet. 23 % av alle togreiser i Storbritannia gjøres med Go-Ahead, og på bussiden har Go-Ahead London flere reisende enn noen annen bussoperatør i England.

I hard konkurranse med en rekke etablerte aktører vant Go-Ahead Nordic sin første kontrakt i 2018. Den omfatter trafikken i såkalte Trafikkpakke Sør i Norge:

 Innhold:

 • Regionstogene på Sørlandsbanen Oslo–Stavanger
 • Lokaltogene på Arendalsbanen
 • Lokaltogene på Jærbanen i samarbeid med mobilitetsleverandøren Kolumbus
 • Avtaletid: desember 2019–desember 2027 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år
 • Ordreverdi: 5,8 milliarder norske kroner
 

Go-Ahead Group – en av Storbritannias største jernbaneoperatør

Go-Ahead Nordic er en del av Go-Ahead Group, et konsern med 27 000 medarbeidere, en rekke spennende oppdrag og eiere som tenker langsiktig. Go-Ahead har ansvar for en av Storbritannias største jernbanefranchiser, GTR – Govia Thameslink Railway. 23 % av alle togreiser i Storbritannia foretas med Go-Ahead. Go-Ahead London har flere reisende enn noen annen bussoperatør i England. Hvert år reiser over én milliard passasjerer verden over med oss.

Konsernet vårt er også etablert i Australia, Irland, Tyskland, Singapore og i Norden. Fortsatt sterk internasjonal vekst er et uttalt mål innen Go-Ahead.

Ny aktør i Norden med bred ekspertise i ryggen.

Vi i Go-Ahead Nordic har altså en sterk og trygg forankring i et konsern som har over tre tiårs erfaring med kollektivtrafikk, utvikling og offentlige anskaffelser. Innen konsernet jobber vi aktivt med å dele erfaring, kompetanse og ressurser, noe som gir oss store konkurransefordeler.

Vår forretningsidé

Vår forretningssidé er å være en lokal samarbeidspartner som tar ansvar og utvikler en bærekraftig reisemåte som forbedrer menneskers liv og levevilkår i samfunnene der vi er virksomme – over hele verden. Dette sikrer vi ved å:

Forvalte og utvikle vår kjernevirksomhet

Etabler oss i nye markeder

Utvikle fremtidens transportløsninger

Hvorfor vi har fremgang

Måte å forholde oss på

 • En tydelig strategi
 • Alltid kunden i fokus
 • Innovative og smidige arbeidsprosesser
 • Langsiktig fokus på bærekraftige resultater

Ressurser og relasjoner

 • Styrker og utvikler medarbeidere
 • Verdsetter kompetanse, erfaring og innflytelse
 • Bygger sterke relasjoner med strategiske partnere og interessenter
 • Investerer i kjøretøyer og lagre

Forvaltning – Ledelse

 • Desentralisert struktur
 • Finansiell disiplin
 • Effektiv risikohåndtering

Go-Ahead-konsernet i tall

Go-Ahead-konsernet blir grunnlagt i Nordøst-England i 1987.

Over én milliard reiser per år over hele verden.

23 % av alle togreiser i Storbritannia utføres med Go-Ahead.

Over 27 000 medarbeidere

2 millioner bussreiser daglig i Storbritannia med 4700 busser

I 2022 vant Go-Ahead tittelen «Mest beundrede transportforetak» og fikk beste karakter i 7 av 13 kategorier.

En langsiktig satsing

Go-Ahead Nordic er en del av et internasjonalt konsern med all den erfaring og de ressursene det innebærer.  Men vi er alltid lokale på det markedet der vi har virksomhet, og der tar vår lokale organisasjon beslutninger ut fra forutsetningene på det aktuelle stedet. Det innebærer vide fullmakter og et omfattende egenansvar. Vår lokale beslutningsdyktighet danner også grunnlaget for at medarbeiderne våre engasjerer seg usedvanlig sterkt i driften. Sammen med all erfaringen og kunnskapen våre engelske kollegaer sitter på, gir dette kloke og velbegrunnede beslutninger.

Et annet aspekt ved bedriftskulturen vår er langsiktighet; vi vil heller bygge robuste partnerskap enn rene kontraktrelasjoner. Med tydelige, felles mål er det mye enklere å gjøre det som skal til – og følge opp hvordan vi faktisk gjennomfører oppdraget vårt.

Dette er den filosofien vi arbeidet ut fra i Storbritannia i mange år. Der er vi en velrenommert aktør i en bransje med stort behov for utvikling. Nettopp derfor oppfordrer vi til nysgjerrighet og nytenking hos alle medarbeiderne våre – og dyrker frem en lederstil basert på tillit, veiledning og stort personlig ansvar.

Hos oss er flesteparten av dem som er med på å utvikle og selge inn nye forretningsmuligheter, de samme som fortsatt er der og driver virksomheten når vi nærmer oss trafikkstart. Vi vet av erfaring at det gir de beste resultatene.

 

Intensivt arbeid med anbud i hele Norden

Det foreligger et uttalt mål fra Go-Ahead Group om å vokse gjennom nye kontrakter på det nordiske markedet. Hele det nordiske kollektivtrafikkmarkedet er inne i en ekspansiv fase med en rekke anbud og nye arbeidsprosesser. Dette gjør det nordiske kollektivtrafikkmarkedet svært interessant for oss i Go-Ahead Nordic.

Flere svært interessante anbud kommer i løpet av nærmeste fremtid. Det gjør at vi følger utviklingen nøye, gjennomfører anbud og introduserer oss i bransjen. Vi har også etablert kontakt med en rekke samarbeidspartnere i hele Norden.

 

Våre tilbud har alltid de reisende i sentrum

Trafikken i Norge er Go-Ahead Nordics første mulighet til å vise frem hele konseptet vårt i Norden. Dette omfatter trafikk med nyrenoverte tog, en innovativ informasjonsløsning både for medarbeidere og reisende, i tillegg til et unikt servicekonsept som skal gi en bedre reiseopplevelse.

I Norge har vi en lokal organisasjon på plass, Go-Ahead Norge AS. Ved hjelp av den kan vi tilpasse vår handlemåte til de lokale forholdene og ivareta de lokale interessene på de ulike strekningene.

Å få være med og skape fremtidens kollektivtrafikk med de reisendes opplevelse i sentrum, føles utrolig inspirerende. Jeg er så takknemlig for at jeg har fordelen av å få arbeide i et herlig team med stort hjerte og engasjement.  Vi er «can-do»-personer med et stort driv, samtidig som vi tar vare på hverandre.  Det er rett og slett skikkelig morsomt å gå på jobb – en herlig følelse!

Jessica Östergren

Strategy & Insight Manager Go-Ahead Nordic

Organisasjonen

Vi har en organisasjon som i aller høyeste grad er verdistyrt. Vi er svært opptatte av kulturen vår og at alt vi gjør tar utgangspunkt i verdiene våre – det er slik man bygger vellykkede organisasjoner der hver enkelt medarbeider kan vokse med arbeidsoppgavene og utvikle seg. Derfor er vi også opptatte av å ha stor takhøyde og gi alle rom for å ta initiativ og ansvar. Vi legger stor vekt på prosessene våre, noe som igjen gir fornøyde kunder. I hele organisasjonenarbeider vi prosessbasert og på tvers av funksjoner. Slik sørger vi for at vi tar gode beslutninger for kundene våre og ikke setter interne behov fremst. Denne måten å arbeide på gir oss også bedre muligheter til å følge opp og møte forandringer, nye kundebehov, nye krav og regler.

Vi er i en bransje som på mange måter er tradisjonell, og her ønsker vi å arbeide for endring, nytenking og nye måter å arbeide på. Vi er helt overbeviste om at dette er noe vi kan lykkes med!

Vår visjon

Vi er Go-Ahead Nordic, og vi ønsker å forandre menneskers oppfatning av hvordan det er å reise bærekraftig og kollektivt.Vi er et interessant alternativ i en industri med utviklingsbehov. Vi er kollektivtransportselskapet som ser oppdraget vårt på nye og innovative måter. Vi ser muligheter der andre ser begrensninger. Og vi tar beslutninger og handler der andre er fornøyd med å vente. Vår metode for å nå vårt mål er enkel: Vi setter kunden først. Alltid. Vi lytter til våre kunder, klienter, og partnere. Vi lærer og presterer og våre prestasjoner justeres og forbedres gjennom kontinuerlig læring. Vi er analytiske, handlekraftige, besluttsomme og handler uten unødvendig byråkrati.

Vi er en del av et internasjonalt konsern med all den erfaring og ressurser det innebærer, men vi er alltid lokale i det markedet vi opererer i. Vårt lokale selskap tar beslutninger basert på forholdene som finnes akkurat der vi er. Vi er svært nøye med å ha tydelige prosesser, samt et stort fokus på sikkerhet og bærekraft. Like viktig er det at vi har følelsen av å tilhøre et lag som alltid gir det lille ekstra. Følelsen av å være involvert i å bygge noe nytt og bedre. Følelsen av å utvikle nye reiseopplevelser. Følelsen av å få lov til å alltid sette kunden i fokus – hver dag. Vi er glade for at du er med oss som ansatt, kunde, klient og partner. Sammen skaper vi en helt ny type kollektivtransport. Vi er Go-Ahead Nordic, og gjør alt for å leve opp til visjonen vår – Din reise. Vårt ansvar.

Våre verdier

Våre verdier betyr mye for oss. De gir oss råd og støtte i hverdagen, og er rett og slett vår målestokk for hva som er rett og galt. Vi spør oss alltid: er handlingene våre i samsvar med våre verdier?

 

Pålitelig

Vi er pålitelige og holder det vi lover. Både i kontakt med våre kunder og partnere, samt med samfunnet som helhet. Vi gjør vårt ytterste for å leve opp til, og overgå våre egne og andres forventninger. Enten det handler om å holde tidsplanen, vårt servicenivå eller imøtekomme særskilte behov. Vi etterstreber å være lokale med en lokal organisasjon som tar kloke beslutninger.

 

Nyskapende

Vi er nyskapende og proaktive – vi vil noe! Vi venter ikke på utviklingen, vi skaper den. Vi deltar aktivt i den offentlige debatten og arbeider kontinuerlig med forbedringer. Derfor er vi i forkant når det gjelder å skape fremtidens kollektivtransport. Vi lytter, handler og implementerer – vi er alle ”doers”. Vi fi nner alltid nye måter å løse gamle utfordringer og sannheter på.

 

Samspillende

Vi bygger relasjoner – det er i vårt DNA. Vi skaper nye kontakter, samt møter mellom mennesker og steder. Det kan vi bare gjøre om vi tar vare på relasjonene med våre partnere og kunder. Vi bygger felles forretninger og prosjekter med andre aktører. Vi ønsker dialog og utvikling. Vi er sterkest gjennom godt samarbeid. I møter ønsker vi å bli oppfattet som enkle å ha med å gjøre, samt at vi er profesjonelle.

 

Transparente

Med transparent mener vi at vi kommuniserer åpent, ærlig og tydelig gjennom et inkluderende lederskap og aktivt medarbeiderskap. Vi deler gode og dårlige erfaringer, for å løse utfordringer og for å ta lærdom av hverandre.

Vårt serviceløfte

Vi lytter og møter våre kunder. Å kunne kontinuerlig overgå oss selv, er vårt servicemål. Vi har høye service ambisjoner, og vil alltid formidle en tjeneste eller et produkt som vi kan føle oss stolte av. Vi ser verden gjennom litt andre øyne enn andre kollektivtransportselskaper.

 

Vi er her for deg!

Våre kunder fortjener å føle at de har kontroll på sin tid og sin reise. Derfor er det så viktig for oss at vi lar alle våre ansatte ta nødvendige beslutninger og ha kontroll på situasjonen. Alt for å kunne gjøre det lille ekstra, for å gå de ekstra skrittene. Å være der, for å ta ansvar for kundenes reise – selv om det skjer på en helt vanlig tirsdag.