Go-Ahead Nordic – Vakiintunut yritys, jolla on vahva paikallinen perusta

Mielenkiintoinen vaihtoehto alalle, joka kaipaa kehittämistä

 

Go-Ahead Nordic on katto-organisaatio Go-Ahead-konsernin Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen toiminnoille joukkoliikenteen kehittämiseksi. Toimintamme käsittää linja-auto- ja raideliikenteen.

Keskitymme hankintoihin, joiden avulla voimme todella vaikuttaa – ja suurella todennäköisyydellä menestyä. Tiimimme eri Pohjoismaissa kasvavat jatkuvasti, jotta pystymme sopeuttamaan toimintaamme kullekin markkina-alueelle. Pohjoismaisessa organisaatiossamme on vahvaa joukkoliikenteen tuntemusta. Lisäksi tukena ovat brittikollegat, joilla on valtavasti tietoa ja kokemusta joukkoliikenteestä. Go-Ahead on yksi Ison-Britannian suurimmista rautatieyhtiöistä. Se vastaa muun muassa GTR – Govia Thameslink Railwayn toiminnasta, jonka piiriin kuuluu joka neljäs maassa tehdyistä junamatkoista. Go-Aheadin osuus kaikista Isossa-Britanniassa tehdyistä junamatkoista on 23 %. Go-Ahead London puolestaan on Englannin suurin linja-auto-operaattori.

Go-Ahead Nordic sai ensimmäisen sopimuksensa vuonna 2018 tiukassa kilpailussa useiden vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Se koskee norjalaista Trafikpakke Sør -liikennesopimusta.

 Sisältö:

 • Alueelliset junat Sörlandsbanen-reitillä Oslo–Stavanger
 • Paikallisjunat Arendalsbanen-reitillä
 • Paikallisjunat Jærbanen-reitillä yhteistyössä Kolumbus-joukkoliikenneyrityksen kanssa
 • Sopimusaika: joulukuusta 2019 joulukuuhun 2027 sekä mahdollinen kahden vuoden jatkoaika
 • Tilauksen arvo: 5,8 miljardia Norjan kruunua, eli noin kuusi miljardia Ruotsin kruunua
 

Go-Ahead Group – yksi Ison-Britannian suurimmista rautatieliikenneoperaattoreista.

Go-Ahead Nordic on osa Go-Ahead Group -konsernia, jolla on 27 000 työntekijää, pitkäaikaiset omistajat ja monia kiinnostavia tehtäviä. Go-Ahead vastaa yhdestä Ison-Britannian suurimmasta rautatie-franchising-järjestelmästä, GTR – Govia Thameslink Railwaysta. 23 % Isossa-Britanniassa tehdyistä junamatkoista on Go-Aheadin liikennöimiä. Go-Ahead Londonilla on enemmän matkustajia kuin millään muulla linja-auto-operaattorilla Englannissa. Liikennöimme vuosittain yli miljardi matkaa maailmanlaajuisesti.

Konsernimme toimii myös Australiassa, Irlannissa, Saksassa, Singaporessa ja Pohjoismaissa. Go-Ahead tähtää jatkuvaan ja vahvaan kansainväliseen kasvuun.

Uusi pohjoismainen toimija, jolla on takanaan pitkä kokemus

Meillä Go-Ahead Nordicilla on siis vahva ja turvallinen perusta konsernissa, jolla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus joukkoliikenteen, kehityksen ja julkisten hankintojen alalta. Konsernissa jaamme aktiivisesti kokemuksia, asiantuntemusta ja resursseja, mikä antaa meille vahvan kilpailuedun.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksemme on olla paikallinen kumppani, joka ottaa vastuuta ja kehittää kestävää matkustamista, mikä parantaa ihmisten elämää ja elinolosuhteita paikallisissa yhteisöissä – ympäri maailmaa. Onnistumme tässä.

Hallitse ja kehitä ydinliiketoimintaa

Perusta meidät uusille markkinoille

Kehittämällä tulevaisuuden liikenneratkaisuja

Menestyksemme salaisuus

Lähestymistapamme

 • Selkeä strategia
 • Asiakaslähtöisyys
 • Innovatiivinen ja ketterä työtapa
 • Pitkäjänteinen keskittäminen kestäviin tuloksiin

Resurssit ja suhteet

 • Työntekijöiden vahvistaminen ja kehittäminen
 • Osaamisen, kokemuksen ja vaikuttamisen arvostaminen
 • Vahvojen suhteiden luominen strategisiin kumppaneihin ja sidosryhmiin
 • Sijoitukset ajoneuvoihin ja varikoihin

Hallinto ja johtaminen

 • Hajautettu rakenne
 • Taloudellinen kurinalaisuus
 • Tehokas riskienhallinta

Go-Ahead-konserni lukuina

Go-Ahead-konserni perustettiin Koillis-Englannissa vuonna 1987.

Yli miljardi matkaa joka vuosi maailmanlaajuisesti.

23 % kaikista Isossa-Britanniassa tehdyistä junamatkoista on Go-Aheadin liikennöimiä.

Yli 27 000 työntekijää.

2 miljoonaa linja-automatkaa päivässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 4 700 bussilla

Vuonna 2022 Go-Ahead sai kuljetusalan yritysten Most Admired -maininnan ja parhaat arvosanat 7 luokassa 13:sta.

Pitkän aikavälin sijoitus

Go-Ahead Nordic on osa kansainvälistä konsernia, jolla on käytössään Go-Ahead groupin kokemus ja resurssit.  Toimimme markkinoilla kuitenkin aina paikallisesti ja teemme päätöksiä paikallisessa organisaatiossa todellisten olosuhteiden perusteella. Tämä merkitsee paikallisyrityksille suuria valtuuksia ja vastuuta toimia itsenäisesti. Paikallinen päätöksenteko luo myös perustaa henkilöstömme poikkeuksellisen vahvalle sitoumukselle toimintaamme. Tämä yhdessä englantilaisten kollegoidemme kokemusten ja tietojen kanssa mahdollistaa viisaat ja perustellut päätökset.

Toinen osa yrityskulttuuriamme on pitkäjänteisyys – haluamme luoda vahvoja kumppanuuksia pelkkien sopimussuhteiden sijaan. Selkeät, yhteiset tavoitteet tekevät oikeiden valintojen tekemisestä yksinkertaisempaa. Myös tehtävien seuranta helpottuu.

Tämän ajattelutavan pohjalta olemme työskennelleet Iso-Britanniassa jo vuosien ajan. Siellä olemme hyvämaineinen toimija alalla, jolla on suuria kehitystarpeita. Juuri siksi rohkaisemme työntekijöidemme uteliaisuutta ja uudistajahenkeä sekä vaalimme johtamistyyliä, joka perustuu luottamukseen, neuvovaan suhtautumistapaan ja omaan vastuunottoon.

Työtapamme tarkoittaa, että monet niistä työntekijöistä, jotka ovat mukana kehittämässä ja myymässä uutta liiketoimintaa myös pysyvät yrityksessä ja edistävät sen toimintaa kun sopimuksen alku lähestyy. Kokemuksesta tiedämme, että näin syntyvät parhaat tulokset.

 

Mukana tarjouskilpailuissa kaikkialla Pohjoismaissa

Go-Ahead Groupin selkeä tavoite on kasvaa hankkimalla uusia sopimuksia Pohjoismaiden markkinoilla. Pohjoismaiden julkisen liikenteen markkinat ovat laajenemisvaiheessa, kun markkinat ovat vapautuneet tarjouksille ja uusille työtavoille. Tästä syystä Pohjoismaiden joukkoliikenteen markkinat ovat Go-Ahead Nordicille erityisen houkuttelevia.

Lähitulevaisuudessa tulossa on useita erittäin kiinnostavia kilpailutuksia. Siksi seuraamme kehitystä tarkasti, teemme tarjouksia ja esittäydymme alan toimijoille. Lisäksi olemme luoneet suhteita moniin yhteistyökumppaneihin kaikissa Pohjoismaissa.

 

Tarjontamme lähtökohtana ovat aina matkustajat

Liikennöinti Norjassa on Go-Ahead Nordicin ensimmäinen tilaisuus esitellä koko konseptiamme Pohjoismaissa. Tähän sisältyvät liikennöinti hiljattain uusituilla junilla, innovatiivinen tietoratkaisu sekä työntekijöillemme että matkustajillemme ja ainutlaatuinen palvelukonsepti paremman matkakokemuksen saavuttamiseksi.

Norjassa toimii paikallinen organisaatiomme, Go-Ahead Norge AS. Sen ansiosta pystymme mukauttamaan toimintaamme paikallisiin olosuhteisiin ja hyödyntämään eri reittien paikallisia etuja.

Joukkoliikennettä, jossa lähtökohtana on matkustajan kokemus. Olen kiitollinen siitä, että minulla on etuoikeus työskennellä upeassa, välittävässä ja omistautuneessa tiimissä.  Vaikka olemme tehokkaita can-do-ihmisiä, huolehdimme myös toisistamme.  Töihin on aina mukava mennä, ja se on hieno tunne!

Jessica Östergren

Strategy & Insight Manager Go-Ahead Nordic

Organisaatio

Organisaatiomme on erittäin arvopohjainen. Välitämme syvästi kulttuuristamme ja kaikki mitä teemme perustuu arvoihimme. Näin rakennamme menestyviä organisaatioita, joissa jokainen työntekijä voi kasvaa ja kehittyä työtehtävissään. Siksi panostamme myös sallivaan yrityskulttuurin, jonka pohjana ovat aloitekyky ja vastuunotto. Keskitymme prosesseihimme, jotka lopulta tuottavat tyytyväisiä asiakkaita. Koko organisaatiomme työskentelee monialaisesti ja prosessipohjaisesti. Tällä tavoin varmistamme, että hyviä päätöksiä tehdään asiakkaiden, ei sisäisten tarpeidemme perusteella. Lähestymistapamme tarjoaa hyvät mahdollisuudet seurata muutoksia, asiakkaiden tarpeita, uusia vaatimuksia ja sääntöjä, ja vastata niihin.

Toimialamme on monella tapaa perinteinen, ja haluamme edistää muutosta, innovatiivista ajattelua ja uusia työtapoja. Olemme vakuuttuneita siitä, että voimme onnistua!

Visiomme

Sinun matka. Meidän vastuu

Me Go-Ahead Nordicilla haluamme muuttaa ihmisten käsitystä siitä, mitä kestävä ja kollektiivinen liikenne tarkoittaa. Me olemme mielenkiintoinen vaihtoehto alalla, joka kaipaa kehittämistä. Siksi asennoidumme toimeksiantoihimme uudella ja innovatiivisella tavalla – näemme mahdollisuuksia siellä, missä muut näkevät rajoituksia, teemme päätöksiä ja toimimme, kun toiset tyytyvät odottamaan.

Menetelmämme tavoitteen saavuttamiseksi on yksinkertainen: asetamme asiakkaan etusijalle. Aina. Kuuntelemme matkustajia, toimeksiantajia ja yhteistyökumppaneitamme. Kuuntelemme, toimimme, teemme muutoksia ja parannamme toimintaamme jatkuvassa oppimisprosessissa. Olemme analyyttisiä ja nopealiikkeisiä, ja toimimme ilman turhaa byrokratiaa.

Yhdessä matkustajien, työntekijöiden, asiakkaiden, toimeksiantajien ja kumppaneiden kanssa haluamme luoda kokonaan uudenlaista joukkoliikennettä – ja siten toteuttaa visiomme. Sinun matka. Meidän vastuu.

Arvomme

Arvomme merkitsevät meille paljon. Ne ovat tukenamme jokapäiväisessä työssä ja toimivat mittapuuna sen suhteen, mikä on hyvää ja oikeaa. Kysymme aina itseltämme, sopiiko toimintamme arvoihimme.

 

Luotettava

Olemme luotettavia ja pidämme lupauksemme niin asiakkaidemme, kumppaneidemme kuin koko yhteiskunnan kanssa. Teemme kaikkemme voidaksemme vastata sekä omiimme että muiden odotuksiin ja ylittää ne. Periaate on sama, oli kyse sitten aikataulussa pysymisestä, palvelutasomme varmistamisesta tai erityistarpeiden tyydyttämisestä. Haluamme olla paikallinen toimija, jolla on paikallinen organisaatio ja joka tekee fiksuja päätöksiä.

 

Määrätietoinen

Olemme tarmokkaita ja proaktiivisia – meillä on päämäärä! Emme jää odottelemaan asioiden kehittymistä, me saamme kehitystä aikaan. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja pyrimme jatkuvasti kohti parannuksia. Siksi olemme eturintamassa joukkoliikenteen tulevaisuuden luomisessa. Kuuntelemme, toimimme ja toteutamme. Etsimme jatkuvasti uusia vastauksia vanhoihin haasteisiin ja totuuksiin.

 

Ja suhteita rakentava

Luomme suhteita, se on osa identiteettiämme. Luomme uusia kontakteja ja kohtaamisia ihmisten ja paikkojen välillä. Se onnistuu ainoastaan, jos vaalimme suhteitamme yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Rakennamme yhteistä liiketoimintaa ja hankkeita muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme vuoropuheluun ja kehittymiseen. Olemme vahvimmillamme yhteistyössä ja kohtaamisissa. Haluamme olla helposti lähestyttävä kumppani.

 

Läpinäkyvä

Viestimme selkeästi, avoimesti ja rehellisesti. Johtamistyylimme on osallistava, ja työntekijämme osallistuvat haasteiden ratkaisemiseen ja oppivat toisiltaan. Suhtautumistavallemme on ominaista ymmärrys, huolenpito ja avoimuus: kuuntelemme toisiamme ja opimme toisiltamme, jotta voimme kasvaa, menestyä ja kohdata vastoinkäymiset yhdessä sekä yksilöinä että yrityksenä.

Palvelulupauksemme

 

Me olemme täällä sinua varten!

Tuotteita, joista voimme olla ylpeitä. Näemme maailman hieman erilaisin silmin kuin muut joukkoliikenneyritykset. Me olemme julkisen liikenteen sankareita! Asiakkaamme ansaitsevat sen, että he voivat tuntea hallitsevansa omaa ajankäyttöään ja matkaansa. Siksi meille on niin tärkeää, että kaikki työntekijämme saavat tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta. Haluamme aina pystyä tarjoamaan hieman enemmän, menemään askelen pidemmälle. Tavoitteemme on olla paikalla ja ottaa vastuuta asiakkaidemme matkasta – vaikka kyseessä olisi aivan tavallinen tiistai.