Go-Ahead Nordic – en etableret aktør med stærk lokal forankring

Det interessante alternativ i en branche, der har brug for udvikling

 

Go-Ahead Nordic er paraplyorganisationen for Go-Ahead-koncernens satsning på kollektiv trafik i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Her arbejder vi primært med bus- og togdrift.

Vi fokuserer på de kontrakter, hvor vi mener, at vi virkelig kan bidrage med noget – og hvor vi har en god chance for succes. De lokale teams i de nordiske lande vokser derfor kontinuerligt, så vi kan tilpasse os markedet. Vores nordiske organisation har et stort knowhow inden for kollektiv trafik, og vi nyder en stærk opbakning fra vores engelske kolleger i koncernen. De har en enorm viden og erfaring på området for kollektiv trafik. Go-Ahead er en af Storbritanniens største jernbaneoperatører og er blandt andet ansvarlig for jernbanesystemet GTR – Govia Thameslink Railway, der står for næsten 25 % af alle passagerrejser i landet. 23 % af alle togrejser i Storbritannien foretages med Go-Ahead, og på bussiden har Go-Ahead London flere passagerer end nogen anden busoperatør i England.

I hård konkurrence med en række etablerede aktører vandt Go-Ahead Nordic sin første kontrakt i 2018. Den omfatter trafikken i den såkaldte Trafikpakke Sör i Norge:

 Indhold:

 • Regionaltogene på Sörlandsbanen Oslo–Stavanger
 • Lokaltogene på Arendalsbanen
 • Lokaltogene på Jærbanen i samarbejde med kollektiv trafik-virksomheden Kolumbus
 • Kontraktperiode: december 2019 – december 2027 med mulighed for forlængelse i yderligere to år
 • Ordreværdi: 5,8 milliarder norske kroner, dvs. knap 4,3 milliarder danske kroner
 

Go-Ahead Group – en af Storbritanniens største jernbaneoperatør

Go-Ahead Nordic er en del af  Go-Ahead Group, en koncern med 27.000 medarbejdere, et langsigtet ejerskab og mange spændende opgaver. Go-Ahead har ansvaret for en af Storbritanniens største jernbanesystem, GTR – Govia Thameslink Railway. 23 % af alle togrejser i Storbritannien foretages med Go-Ahead. Go-Ahead London har flere passagerer end nogen anden busoperatør i England. Hvert år gennemfører vi over en milliard rejser verden over.

Vores koncern er også etableret i Australien, Irland, Tyskland, Singapore og i Norden. Fortsat stærk international vækst er et eksplicit mål hos Go-Ahead.

Ny aktør i Norden med omfattende know-how i ryggen

Her hos Go-Ahead Nordic har vi således en stærk og sikker forankring i en koncern med mere end tre årtiers erfaring inden for kollektiv trafik, udvikling og offentlige kontrakter. I koncernen gør vi en aktiv indsats for at udveksle erfaringer, kompetencer og ressourcer, hvilket giver os store konkurrencefordele.

Vores forretningsmodel

Vores forretningsmodel er at være en lokal samarbejdspartner, der tager ansvar og udvikler en bæredygtig transport, der forbedrer menneskers liv og levevilkår i de samfund, vi opererer i – over hele verden. Dette sikrer vi ved at:

Udføre og udvikle vores kerneforretning

Etabler os på nye markeder

Udvikle fremtidens transportløsninger

Derfor har vi succes

Vores tilgang

 • En tydelig strategi
 • Altid kunden i fokus
 • Innovative og smidige arbejdsmåder
 • Langsigtet fokus på bæredygtige resultater

Ressourcer og relationer

 • Styrker og udvikler medarbejderne
 • Værdsætter kompetence, erfaring og indflydelse
 • Bygger stærke relationer med strategiske partnere og interessenter
 • Investerer i køretøjer og terminaler

Administration – Ledelse

 • Decentral struktur
 • Finansiel disciplin
 • Effektiv risikostyring

Go-Ahead-koncernen i tal

Go-Ahead-koncernen blev grundlagt i det nordøstlige England i 1987.

Over en milliard rejser om året i hele verden.

23 % af alle togrejser i England foretages med Go-Ahead.

Flere end 27.000 medarbejdere

2 millioner busrejser hver dag i UK med 4.700 busser

I 2022 blev Go-Ahead kåret som den mest populære trafikoperatør med topkarakterer i 7 ud af 13 kategorier.

En langsigtet satsning

Go-Ahead Nordic er en del af en international koncern med al den erfaring og de ressourcer, det indebærer.  Men vi er altid lokale på det marked, hvor vi er aktive, og vores lokale organisation træffer beslutninger ud fra de forudsætninger, der findes netop der. Det vil sige store selvstændige beføjelser og en høj grad af eget ansvar. Vores lokale beslutningskompetence lægger også grundstenen for vores medarbejderes usædvanligt stærke engagement i virksomheden. Kombineret med al den erfaring og viden, som vores engelske kolleger har, resulterer det i kloge og velfunderede beslutninger.

Et andet aspekt af vores virksomhedskultur er det langsigtede perspektiv. Vi vil hellere opbygge stærke partnerskaber end rene kontraktrelationer. Med tydelige fælles mål bliver det meget nemmere at gøre det rigtige – og at følge op på, hvordan vi rent faktisk udfører vores opgave.

Den filosofi har vi arbejdet efter i Storbritannien i mange år. Her er vi en velrenommeret aktør i en branche, hvor behovet for udvikling er stort. Netop derfor sørger vi for at fremme nysgerrigheden og iværksætterånden hos alle medarbejdere – og en ledelsesstil, der bygger på tillid, en coachmæssig tilgang og et stort eget ansvar.

Vores måde at arbejde på betyder også, at de fleste af de medarbejdere, der udvikler og sælger nye forretninger, også er dem, der ender med at drive arbejdet, når vi nærmer os starten på en kontrakt. Vi ved af erfaring, at det giver de bedste resultater.

 

Intensivt arbejde med udbud i hele Norden

Go-Ahead Group har som sit udtrykkelige mål at vokse via nye kontrakter på det nordiske marked. Hele det nordiske marked for kollektiv trafik er inde i en ekspansiv udvikling med en lang række udbud og nye arbejdsmetoder. Det gør det nordiske marked for kollektiv trafik meget interessant for os hos Go-Ahead Nordic.

Der er flere interessante opkøb på vej i den nærmeste fremtid, og vi følger naturligvis udviklingen nøje, gennemfører udbud og introducerer os i branchen. Vi har desuden etableret kontakt med en lang række samarbejdspartnere i hele Norden.

 

Vores tilbud har altid fokus på vores passagerer

Trafikken i Norge er Go-Ahead Nordics første mulighed for at præsentere hele vores koncept i Norden. Det omfatter trafik med nyrenoverede tog, en innovativ informationsløsning både for vores medarbejdere og passagerer samt et unikt servicekoncept til en bedre rejseoplevelse.

I Norge har vi etableret en lokal organisation, Go-Ahead Norge AS. Det sætter os i stand til at tilpasse vores adfærd efter de lokale forhold og håndtere de lokale interesser, der hersker på de forskellige strækninger.

At få lov til at være med til at skabe fremtidens kollektive trafik, hvor passagerernes oplevelse er i centrum føles meget inspirerende. Jeg er taknemmelig for at arbejde i et herligt team med et stort hjerte og engagement.  Samtidig med at vi er ”can-do”-personer med et stort drive, tager vi os af hinanden.  Det er simpelt hen rigtig sjovt at gå på arbejde – en dejlig følelse!

Jessica Östergren

Strategy & Insight Manager Go-Ahead Nordic

Organisationen

Vores organisation er i allerhøjeste grad værdistyret. Vi går stærkt op i vores kultur og sørger for, at alt, vi gør, er baseret på vores værdier – det er sådan, man opbygger succesfulde organisationer, hvor hver medarbejder kan vokse i takt med sine arbejdsopgaver og udvikle sig. Derfor satser vi også på en meget fri virksomhedskultur, hvor man tager initiativ og ansvar. Vi fokuserer i høj grad på vores processer, hvilket i sidste ende giver tilfredse kunder. I hele vores organisation

arbejder vi tværfunktionelt og procesbaseret. På den måde sikrer vi, at vi træffer gode beslutninger for vores kunder og ikke sætter vores interne behov højest. Denne arbejdsmåde giver os også bedre muligheder for at følge op og møde forandringer, nye kundebehov, nye krav og regler.

Vores branche er på mange måder traditionel, og her vil vi arbejde for forandring, nytænkning og nye arbejdsmåder. Vi er helt overbeviste om, at vi kan lykkes med det!

Vores vision

Din rejse. Vores ansvar

Go-Ahead Nordic ønsker at ændre menneskers indtryk af, hvordan det er at rejse bæredygtigt og kollektivt. Vi er det interessante alternativ i en branche, der har brug for udvikling. Vi påtager os opgaver på nye og innovative måder – ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger, og træffer beslutninger og handler, hvor andre afventer.

Vores metode til at opnå vores mål er enkel: Vi sætter kunden i centrum. Altid. Vi lytter til vores passagerer, ordregivere og samarbejdspartnere. Våres måde at arbejde på sikrer os kontinuerlig udvikling. Vi er analytiske, hurtige og agerer uden unødig bureaukrati.

Sammen med vores passagerer, medarbejdere, kunder, ordregivere og samarbejdspartnere vil vi skabe en helt ny form for kollektiv trafik, og dermed realisere vores vision. Din rejse. Vores ansvar.

Vores værdier

Vores værdier betyder meget for os. De hjælper og vejleder os i vores hverdag og er ganske enkelt vores målestok for, hvad der er rigtigt. Vi spørger altid os selv: Er vores handlinger i overensstemmelse med vores værdier?

 

Pålidelige

Vi er pålidelige og holder, hvad vi lover, både i vores kontakt med vores kunder, vores samarbejdspartnere og samfundet i det hele taget. Vi gør vores yderste for at leve op til og gerne overgå forventningerne, både vores egne og andres. Uanset om det handler om at overholde køreplanen, vores serviceniveau eller at imødekomme særlige behov. Vi stræber efter at være lokale, med en lokal organisation der tager de rigtige beslutninger.

 

Driftige

Vi er driftige og proaktive – vi vil noget! Vi afventer ikke udviklingen, vi driver den. Vi deltager aktivt i samfundsdebatten og stræber hele tiden efter forbedringer. Derfor er vi i front, når det kommer til at skabe fremtidens kollektive trafik. Vi lytter, agerer og implementerer – vi er alle sammen ”doers”. Vi finder hele tiden nye måder at løse gamle udfordringer på

 

Relationsskabende

Vi skaber relationer – det ligger i vores DNA. Vi skaber nye kontakter og møder mellem mennesker. Dette er kun muligt ved at pleje vores relationer til kunder og samarbejdspartnere. Vi laver fælles forretning og projekter med andre aktører. Vi vil have dialog og udvikling; vi er stærkest når vi samarbejder.

 

Transparente

Vi kommunikerer åbent og ærligt, med tydelig kommunikation, inkluderende ledelse og en aktiv samarbejdsånd for at løse udfordringer og lære af hinanden. Vores tilgang præges af forståelse, omtanke og åbenhed, hvor vi lytter og lærer af hinanden, så vi kan vokse gennem fælles succes og modgang – som individer og virksomhed.

Vores serviceløfte

 

Vi er her for dig

Vi har store serviceambitioner og vil altid levere en ydelse eller et produkt, som vi kan være stolte af. Vi ser verden gennem lidt anderledes briller end andre trafikselskaber – vi er alle helte inden for kollektiv trafik!
Vores kunder fortjener at have kontrol over deres tid og deres rejse. Derfor er det så vigtigt, at vi lader alle vores medarbejdere træffe lokale beslutninger og tage styringen. Go-Ahead er nærværende, og tager ansvar for vores kunders rejse – også selvom det bare er en helt almindelig tirsdag.