Go-Ahead Nordic – en etableret aktør med stærk lokal forankring

Det interessante alternativ i en branche, der har brug for udvikling

 

Go-Ahead Nordic er paraplyorganisationen for Go-Ahead-koncernens satsning på kollektiv trafik i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Her arbejder vi primæert med jernbane- og sporvognsdrift.

Vi fokuserer på de udbud, hvor vi anser at vi kan gøre en forskel – og har en stor chance for at få succes. De lokale teams i de enkelte lande vokser derfor kontinuerligt, så vi kan tilpasse os markedet. Vores nordiske organisation har omfattende know-how inden for offentlig transport, og vi har stærk opbakning fra vores engelske kolleger i koncernen. De har en enorm viden og erfaring med offentlig transport. Go-Ahead er Storbritanniens største jernbaneoperatør og er ansvarlig for to af de mest trafikerede jernbanesystemer i Storbritannien, GTR og Southeastern. På bussiden er Go-Ahead London den største operatør med hensyn til passagervolumen.

Trafikstart i Norge i december 2019

I hård konkurrence med en række etablerede aktører vandt Go-Ahead Nordic sin første kontrakt i 2018. Det omfatter trafikken i den såkaldte Trafikpakke Sör i Norge:

 Indhold:

 • Regionaltogene på Sörlandsbanen Oslo–Stavanger
 • Lokaltogene på Arendalsbanen
 • Lokaltogene på Jærbanen i samarbejde med kollektiv trafik-virksomheden Kolumbus
 • Kontraktperiode: december 2019 – december 2027 med mulighed for forlængelse i yderligere to år
 • Ordreværdi: 5,8 milliarder norske kroner, dvs. knap 4,3 milliarder danske kroner
 

Go-Ahead Group – Storbritanniens største jernbaneoperatør

Go-Ahead Nordic er en del af den børsnoterede Go-Ahead Group, en koncern med 29.000 medarbejdere, et langsigtet ejerskab og mange spændende opgaver. Go-Ahead er Storbritanniens største jernbaneoperatør og den største busoperatør i London. Hvert år gennemfører vi over en milliard rejser.

Vores koncern er også etableret i Australien, Irland, Tyskland, Singapore og i Norden. Fortsat stærk international vækst er et eksplicit mål hos Go-Ahead.

Ny aktør i Norden med omfattende know-how i ryggen

Her hos Go-Ahead Nordic har vi således en stærk og sikker forankring i en koncern med mere end tre årtiers erfaring inden for kollektiv trafik, udvikling og offentlige kontrakter. I koncernen gør vi en aktiv indsats for at udveksle erfaringer, kompetencer og ressourcer, hvilket giver os store konkurrencefordele.

Vores forretningsmodel

Vores forretningsmodel er at være en lokal samarbejdspartner, der tager ansvar og udvikler en bæredygtig transport, der forbedrer menneskers liv og levevilkår i de samfund, vi opererer i – over hele verden. Dette sikrer vi ved at:

Udføre og udvikle vores kerneforretning

Etabler os på nye markeder

Udvikle fremtidens transportløsninger

Derfor har vi succes

Vores tilgang

 • En tydelig strategi
 • Altid kunden i fokus
 • Innovative og smidige arbejdsmåder
 • Langsigtet fokus på bæredygtige resultater

Ressourcer og relationer

 • Styrker og udvikler medarbejderne
 • Værdsætter kompetence, erfaring og indflydelse
 • Bygger stærke relationer med strategiske partnere og interessenter
 • Investerer i køretøjer og terminaler

Administration – Ledelse

 • Decentral struktur
 • Finansiel disciplin
 • Effektiv risikostyring

Go-Ahead-koncernen i tal

Go-Ahead-koncernen blev grundlagt i det nordøstlige England i 1987.

Over en milliard rejser om året.

30 % af alle togrejser i UK foretages med Go-Aheads forskellige togselskaber

Flere end 29.000 medarbejdere

2 millioner busrejser hver dag i UK med 4.700 busser

92 % tilfredse buspassagerer i UK (2018)

En langsigtet satsning

Go-Ahead Nordic er en del af en international koncern med al den erfaring og de ressourcer, det indebærer.  Men vi er altid lokale på det marked, hvor vi er aktive, og vores lokale organisation træffer beslutninger ud fra de forudsætninger, der findes netop der. Det vil sige store selvstændige beføjelser og en høj grad af eget ansvar. Vores lokale beslutningskompetence lægger også grundstenen for vores medarbejderes usædvanligt stærke engagement i virksomheden. Kombineret med al den erfaring og viden, som vores engelske kolleger har, resulterer det i kloge og velfunderede beslutninger.

Et andet aspekt af vores virksomhedskultur er det langsigtede perspektiv. Vi vil hellere opbygge stærke partnerskaber end rene kontraktrelationer. Med tydelige fælles mål bliver det meget nemmere at gøre det rigtige – og at følge op på, hvordan vi rent faktisk udfører vores opgave.

Den filosofi har vi arbejdet efter i Storbritannien i mange år. Her er vi en velrenommeret aktør i en branche, hvor behovet for udvikling er stort. Netop derfor sørger vi for at fremme nysgerrigheden og iværksætterånden hos alle medarbejdere – og en ledelsesstil, der bygger på tillid, en coachmæssig tilgang og et stort eget ansvar.

Vores måde at arbejde på betyder også, at de fleste af de medarbejdere, der udvikler og sælger nye forretninger, også er dem, der ender med at drive arbejdet, når vi nærmer os starten på en kontrakt. Vi ved af erfaring, at det giver de bedste resultater.

 

Intensivt arbejde med udbud i hele Norden

Go-Ahead Group har som sit udtrykkelige mål at vokse gennem nye kontrakter på det nordiske marked. Hele det nordiske marked for kollektiv trafik er inde i en ekspansiv fase med en række udbud og nye arbejdsmetoder i form af deregulerede markeder, ikke mindst på togsiden. Det gør det nordiske marked for kollektiv trafik meget interessant for os hos Go-Ahead Nordic.

I Norge har regeringen netop indledt en deregulering af dele af den kollektive trafik. I den forbindelse var Trafikpakke Sör Norges første konkurrenceudsatte kontrakt. Flere særdeles interessante kontrakter vil komme til på jernbanesiden i Norge i fremtiden. I Sverige vil der i den nærmeste fremtid komme en række interessante kontrakter, både inden for tog og bus.

Også Finland er på vej ind i en fase med dereguleringer. Her og i Danmark følger vi udviklingen, afholder møder og introducerer os selv i branchen. Vi har også etableret kontakt med en række samarbejdspartnere, som også hjælper os i Finland og Danmark.

 

Vores tilbud har altid fokus på vores passagerer

Trafiken i Norge blir Go-Ahead Nordics första möjlighet att visa upp hela vårt koncept i Norden. Detta omfattar trafik med nyrenoverade tåg, en innovativ informationslösning både för våra medarbetare och resenärer samt ett unikt servicekoncept för en bättre reseupplevelse.

I Norge har vi en lokal organisation på plats, Go-Ahead Norge AS. Tack vare den kan vi anpassa vårt agerande till de lokala förhållandena och ta tillvara de lokala intressen som finns på de olika sträckorna.

At få lov til at være med til at skabe fremtidens kollektive trafik, hvor passagerernes oplevelse er i centrum føles meget inspirerende. Jeg er taknemmelig for at arbejde i et herligt team med et stort hjerte og engagement.  Samtidig med at vi er ”can-do”-personer med et stort drive, tager vi os af hinanden.  Det er simpelt hen rigtig sjovt at gå på arbejde – en dejlig følelse!

Jessica Östergren

Strategy & Insight Manager Go-Ahead Nordic

Organisationen

Vores organisation er i allerhøjeste grad værdistyret. Vi går stærkt op i vores kultur og sørger for, at alt, vi gør, er baseret på vores værdier – det er sådan, man opbygger succesfulde organisationer, hvor hver medarbejder kan vokse i takt med sine arbejdsopgaver og udvikle sig. Derfor satser vi også på en meget fri virksomhedskultur, hvor man tager initiativ og ansvar. Vi fokuserer i høj grad på vores processer, hvilket i sidste ende giver tilfredse kunder. I hele vores organisation

arbejder vi tværfunktionelt og procesbaseret. På den måde sikrer vi, at vi træffer gode beslutninger for vores kunder og ikke sætter vores interne behov højest. Denne arbejdsmåde giver os også bedre muligheder for at følge op og møde forandringer, nye kundebehov, nye krav og regler.

Vores branche er på mange måder traditionel, og her vil vi arbejde for forandring, nytænkning og nye arbejdsmåder. Vi er helt overbeviste om, at vi kan lykkes med det!

Vores vision

Din rejse. Vores ansvar

Go-Ahead Nordic ønsker at ændre menneskers indtryk af, hvordan det er at rejse bæredygtigt og kollektivt. Vi er det interessante alternativ i en branche, der har brug for udvikling. Vi påtager os opgaver på nye og innovative måder – ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger, og træffer beslutninger og handler, hvor andre afventer.

Vores metode til at opnå vores mål er enkel: Vi sætter kunden i centrum. Altid. Vi lytter til vores passagerer, ordregivere og samarbejdspartnere. Våres måde at arbejde på sikrer os kontinuerlig udvikling. Vi er analytiske, hurtige og agerer uden unødig bureaukrati.

Sammen med vores passagerer, medarbejdere, kunder, ordregivere og samarbejdspartnere vil vi skabe en helt ny form for kollektiv trafik, og dermed realisere vores vision. Din rejse. Vores ansvar.

Vores værdier

Vores værdier betyder meget for os. De hjælper og vejleder os i vores hverdag og er ganske enkelt vores målestok for, hvad der er rigtigt. Vi spørger altid os selv: Er vores handlinger i overensstemmelse med vores værdier?

 

Pålidelige

Vi er pålidelige og holder, hvad vi lover, både i vores kontakt med vores kunder, vores samarbejdspartnere og samfundet i det hele taget. Vi gør vores yderste for at leve op til og gerne overgå forventningerne, både vores egne og andres. Uanset om det handler om at overholde køreplanen, vores serviceniveau eller at imødekomme særlige behov. Vi stræber efter at være lokale, med en lokal organisation der tager de rigtige beslutninger.

 

Driftige

Vi er driftige og proaktive – vi vil noget! Vi afventer ikke udviklingen, vi driver den. Vi deltager aktivt i samfundsdebatten og stræber hele tiden efter forbedringer. Derfor er vi i front, når det kommer til at skabe fremtidens kollektive trafik. Vi lytter, agerer og implementerer – vi er alle sammen ”doers”. Vi finder hele tiden nye måder at løse gamle udfordringer på

 

Relationsskabende

Vi skaber relationer – det ligger i vores DNA. Vi skaber nye kontakter og møder mellem mennesker. Dette er kun muligt ved at pleje vores relationer til kunder og samarbejdspartnere. Vi laver fælles forretning og projekter med andre aktører. Vi vil have dialog og udvikling; vi er stærkest når vi samarbejder.

Vores serviceløfte

 

Vi er her for dig

Vi har store serviceambitioner og vil altid levere en ydelse eller et produkt, som vi kan være stolte af. Vi ser verden gennem lidt anderledes briller end andre trafikselskaber – vi er alle helte inden for kollektiv trafik!
Vores kunder fortjener at have kontrol over deres tid og deres rejse. Derfor er det så vigtigt, at vi lader alle vores medarbejdere træffe lokale beslutninger og tage styringen. Go-Ahead er nærværende, og tager ansvar for vores kunders rejse – også selvom det bare er en helt almindelig tirsdag.