Vilkår og betingelser

Dette websted publiceres af ID kommunikation ab (herefter ”vi” og ”os”) på vegne af Go-Ahead Nordic. Når du besøger webstedet, accepterer du vores vilkår og betingelser for brugen. Disse kan ændres uden forudgående information.
Go-Ahead Nordic forsyner os med indholdet på dette websted, og vi gør vores yderste for at sikre, at det er korrekt og opdateret, men hverken vi eller Go-Ahead Nordic garanterer, at dette er tilfældet. Indholdet kan også til enhver tid blive ændret.
VI PUBLICERER DETTE WEBSTED ”SOM DET ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SIDENS DRIFT, OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED ELLER FOR DE PRODUKTER ELLER YDELSER, DER HENVISES TIL PÅ WEBSTEDET (FOR SÅ VIDT SÅDANNE GARANTIER SKULLE VÆRE EKSKLUDERET UNDER RELEVANT LOVGIVNING), OG HVERKEN VI ELLER Go-Ahead plc KAN GØRES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER KAN OPSTÅ PÅ GRUND AF BRUG AF DETTE WEBSTED SOM FØLGE AF UNØJAGTIGHEDER I ELLER UDELADELSER AF DE OPLYSNINGER, DE MÅTTE INDEHOLDE.
Informationen på dette websted medfører ingen invitation til at investere i aktier i selskabet, dets produkter eller ydelser eller på anden måde at handle med disse, ej heller til at indgå kontrakt med Go-Ahead plc eller noget andet selskab. Denne information må aldrig udgøre grundlag for beslutninger om investeringer.
Den tidligere udvikling hos Go-Ahead plc eller et hvilket som helst andet selskab, der nævnes på webstedet, indebærer ingen løfter om fremtidige resultater. Prisen på aktier og de afkast, der hidrører herfra, kan gå op eller ned, og investorer har ingen ret til at få det oprindeligt investerede beløb tilbage.
Henvisning til produkter eller ydelser, der er stillet til rådighed eller kan blive stillet til rådighed af Go-Ahead plc eller noget andet selskab, indebærer ingen løfter om, at sådanne produkter eller ydelser vil være tilgængelige. Produkter eller ydelser kan ændres eller forbedres når som helst uden forudgående varsel.
Go-Ahead plc ejer ophavsretten til indholdet på webstedet, medmindre denne tilhører en tredjepart. Billeder og varemærker er ligeledes beskyttet af lovgivning om immaterielle rettigheder og må ikke på nogen måde reproduceres eller anvendes uden skriftlig tilladelse fra de respektive ejere.
Hvis det ikke er udtrykkeligt forbudt, har du tilladelse til at udskrive sådanne dele af webstedet, som du med rimelighed har brug for til din egen personlige anvendelse, forudsat at relevant information om ophavsret og ansvarsfraskrivelser angives.
Al anden anvendelse er forbudt.
Vi angiver tydeligt, hvilket indhold og hvilke oplysninger der stilles til rådighed af tredjepart dér, hvor dette vises. Vi påtager os intet ansvar for, at dette er korrekt eller aktuelt. Du skal selv træffe relevante forholdsregler for at bekræfte disse oplysninger, inden du handler på baggrund af dem.
Vi påtager os intet ansvar for indholdet på noget andet websted, som henviser eller linker hertil, eller som vi selv henviser eller linker til. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der kan opstå på grund af brugen af noget andet websted, som anvendes gennem links herfra.
Disse vilkår og betingelser for brugen er underlagt lovgivningen i England og Wales, og med anvendelsen af dette websted giver du dit samtykke til, at engelske domstole har eksklusiv ret til at afgøre en eventuel tvist.
I den udstrækning en hvilken som helst del af disse vilkår og betingelser for brugen af en bemyndiget domstol erklæres at være ugyldig, ulovlig eller ikke tilladt, skal den pågældende del adskilles fra de øvrige vilkår og betingelser, som forbliver fuldt gyldige.