Go-Ahead Nordic – en etablerad aktör med stark lokal förankring

Det intressanta alternativet i en bransch i behov av utveckling

 

Go-Ahead Nordic är paraplyorganisationen för Go-Ahead-koncernens satsning på kollektivtrafik i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här arbetar vi med buss- och spårtrafik.

Fokus ligger på de upphandlingar där vi tror att vi verkligen kan tillföra något – och har en stor chans att vara framgångsrika. Teamen i de olika nordiska länderna växer därför kontinuerligt för att vi ska kunna anpassa oss till marknaden. Vår nordiska organisation har ett stort know-how kring kollektivtrafik och vi har ett starkt stöd av våra engelska kollegor i koncernen. De har en enorm kunskap och erfarenhet kring kollektiva resor. Go-Ahead är en av Storbritanniens största järnvägsföretag och ansvarar bland annat för GTR – Govia Thameslink Railway, som står för nästan en av fyra passagerarresor i hela landet. 23 % av alla tågresor i Storbritannien görs med Go-Ahead och på bussidan har Go-Ahead London fler resenärer än någon annan bussoperatör i England.

I hård konkurrens med en rad etablerade aktörer vann Go-Ahead Nordic sitt första kontrakt 2018. Det omfattar trafiken i det så kallade Trafikpakke Sör i Norge:

 Innehåll:

 • Regiontågen på Sörlandsbanen Oslo–Stavanger
 • Lokaltågen på Arendalsbanen
 • Lokaltågen på Jærbanen i samarbete med kollektivtrafikföretaget Kolumbus
 • Avtalstid: december 2019–december 2027 med möjlig förlängning i ytterligare två år
 • Ordervärde: 5,8 miljarder norska kronor, dvs. drygt sex miljarder svenska kronor
 

Go-Ahead Group – en av Storbritanniens största järnvägsoperatör

Go-Ahead Nordic är en del av  Go-Ahead Group, en koncern med 27 000 medarbetare, långsiktiga ägare och en rad spännande uppdrag. Go-Ahead ansvarar för en av Storbritanniens största järnvägsfranchise, GTR – Govia Thameslink Railway. 23 % av alla tågresor i Storbritannien görs med Go-Ahead. Go-Ahead London har fler resenärer än någon annan bussoperatör i England. Varje år utför vi över en miljard resor världen över.

Vår koncern är också etablerad i Australien, Irland, Tyskland, Singapore och i Norden. Fortsatt stark internationell tillväxt är ett uttalat mål inom Go-Ahead.

Ny aktör i Norden med stort know-how i ryggen

Vi på Go-Ahead Nordic har alltså en stark och trygg förankring i en koncern med mer än tre decenniers erfarenhet av kollektivtrafik, utveckling och offentliga upphandlingar. Inom koncernen jobbar vi aktivt med att dela erfarenheter, kompetens och resurser, vilket ger oss stora konkurrensfördelar.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att vara en lokal samarbetspartner som tar ansvar och utvecklar ett hållbart resande, vilket förbättrar människors liv och levnadsvillkor i de samhällen vi verkar – över hela världen. Detta säkerställer vi genom att:

Förvalta och utveckla vår kärnverksamhet

Etablera oss på nya marknader

Utveckla framtidens transportlösningar

Varför vi är framgångsrika

Förhållningssätt

 • En tydlig strategi
 • Alltid kunden i fokus
 • Innovativa och agila arbetssätt
 • Långsiktigt fokus på hållbara resultat

Resurser och relationer

 • Stärker och utvecklar medarbetare
 • Värdesätter kompetens, erfarenhet och inflytande
 • Bygger starka relationer med strategiska partners och intressenter
 • Investerar i fordon och depåer

Förvaltning – Ledning

 • Decentraliserad struktur
 • Finansiell disciplin
 • Effektiv riskhantering

Go-Ahead-koncernen i siffror

Go-Ahead-koncernen bildas i nordöstra England 1987.

Över en miljard resor per år världen över

23 % av alla tågresor i UK görs med Go-Aheads olika tågföretag

Fler än 27 000 medarbetare

2 miljoner bussresor varje dag i UK med 4700 bussar

2022 tilldelades Go-Ahead "Det mest beundrade transportföretaget" och fick högsta betyg i 7 av de 13 kategorierna.

En långsiktig satsning

Go-Ahead Nordic är en del av en internationell koncern med all den erfarenhet och de resurser som det innebär.  Men vi är alltid lokala på den marknad vi verkar och där tar vår lokala organisation beslut utifrån de förutsättningar som finns just där. Det innebär stora befogenheter och ett långtgående eget ansvar. Vår lokala beslutskraft lägger också grunden för våra medarbetares osedvanligt starka engagemang i verksamheten. Det tillsammans med all den erfarenhet och kunskap som våra engelska kollegor besitter ger kloka och välgrundade beslut.

En annan aspekt av vår företagskultur är långsiktigheten; vi vill bygga starka partnerskap hellre än rena kontraktsrelationer. Tydliga gemensamma mål gör det mycket enklare att göra rätt saker – och att följa upp hur vi faktiskt sköter vårt uppdrag.

Efter den här filosofin har vi arbetat i Storbritannien i många år. Där är vi  en välrenommerad aktör i en bransch med stort behov av utveckling. Just därför är vi noga med att odla nyfikenhet och nybyggaranda hos alla medarbetare – och en ledarstil som bygger på förtroende, ett coachande förhållningssätt och stort eget ansvar.

Vårt arbetssätt innebär också att flertalet av de medarbetare som är med och utvecklar och säljer in nya affärer också är de som är kvar och driver verksamheten när vi närmar oss trafikstart. Av erfarenhet vet vi att det ger de bästa resultaten.

 

Intensivt arbete med anbud i hela Norden

Det finns ett uttalat mål från Go-Ahead Group att växa genom nya kontrakt på den nordiska marknaden. Hela den nordiska kollektivtrafikmarknaden är inne i ett expansivt skede med en rad anbud och nya arbetssätt. Detta gör den nordiska kollektivtrafikmarknaden mycket intressant för oss på Go-Ahead Nordic.

Flera mycket intressanta upphandlingar kommer inom den närmaste framtiden vilket gör att vi följer utvecklingen noga, genomför anbud och introducerar oss i branschen. Vi har också etablerat kontakt med en rad samarbetspartners i hela Norden.

 

 

 

Våra erbjudanden har alltid fokus på våra resenärer

Trafiken i Norge är Go-Ahead Nordics första möjlighet att visa upp hela vårt koncept i Norden. Detta omfattar trafik med nyrenoverade tåg, en innovativ informationslösning både för våra medarbetare och resenärer samt ett unikt servicekoncept för en bättre reseupplevelse.

I Norge har vi en lokal organisation på plats, Go-Ahead Norge AS. Tack vare den kan vi anpassa vårt agerande till de lokala förhållandena och ta tillvara de lokala intressen som finns på de olika sträckorna.

Att få vara med och skapa framtidens kollektivtrafik där resenärens upplevelse står i centrum känns otroligt inspirerande. Jag är så tacksam att jag har förmånen att få arbeta i ett härligt team med stort hjärta och engagemang.  Samtidigt som vi är ”can-do” personer med ett stort driv månar vi om varandra.  Det är helt enkelt riktigt roligt att gå till jobbet – en skön känsla!

Jessica Östergren

Strategy & Insight Manager Go-Ahead Nordic

Vår organisation har kundfokus

I vår organisation är vi oerhört måna om vår kultur och att allt vi gör utgår ifrån och tar avstamp i våra värderingar – det är så man bygger framgångsrika organisationer där varje medarbetare kan växa med sina arbetsuppgifter och utvecklas. Därför satsar vi också på en uttalat tillåtande företagskultur där initiativkraft och ansvarstagande är grunden.
Vi sätter stort fokus på våra processer vilket i slutänden ger nöjda kunder. I hela vår organisation arbetar vi tvärfunktionellt och processbaserat. På så sätt säkerställer vi att vi fattar bra beslut för våra kunder och inte sätter våra interna behov främst. Detta arbetssätt ger oss också bättre möjligheter att följa upp och möta förändringar, nya kundbehov, nya krav och regler.
Vår bransch är på många sätt traditionell och här vill vi verka för förändring, nytänk och nya arbetssätt. Vi är helt övertygade om att vi kan lyckas med det!

Vår vision

Din resa. Vårt ansvar

Vi på Go-Ahead Nordic vill ändra människors bild av hur det är att resa hållbart och kollektivt. Vi är det intressanta alternativet i en bransch i behov av utveckling. Därför tar vi oss an våra uppdrag på nya och innovativa sätt – ser möjligheter där andra ser begränsningar och fattar beslut och agerar när andra nöjer sig med att avvakta.

Vår metod för att nå detta mål är enkel: vi sätter kunden först. Alltid. Vi lyssnar till våra resenärer, beställare och samarbetspartners. Vi lär och presterar, justerar och förbättrar i ett kontinuerligt lärande. Vi är analytiska, snabbfotade och agerar utan onödig byråkrati.

Tillsammans med resenärer, medarbetare, kunder, beställare och samarbetspartners vill vi skapa en helt ny sorts kollektivtrafik – och därmed uppfylla vår vision. Din resa. Vårt ansvar.

Våra värderingar

Våra värderingar betyder mycket för oss. De ger oss råd och stöd i vår vardag och är helt enkelt vår måttstock på vad som är rätt och riktigt. Vi frågar oss alltid: stämmer vårt agerande överens med våra värderingar?

 

Pålitliga

Vi är pålitliga och håller vad vi lovar, såväl i vår kontakt med våra kunder som med våra samarbetspartners och med samhället i stort. Vi gör vårt yttersta för att leva upp till, och överträffa, både våra egna och andras förväntningar. Oavsett om det handlar om att hålla tidtabellen, vår servicenivå eller att tillmötesgå särskilda behov. Vi strävar efter att vara lokala, med en lokal organisation som tar kloka beslut.

 

Drivande

Vi är drivande och vi är proaktiva – vi vill något! Vi inväntar inte utvecklingen, vi driver den. Vi deltar aktivt i samhällsdebatten och strävar ständigt efter förbättring. Därför ligger vi i framkant när det handlar om att skapa framtidens kollektivtrafik. Vi lyssnar, agerar och implementerar – vi är alla ”doers”. Vi hittar hela tiden nya sätt att lösa gamla utmaningar och sanningar.

 

Relationsbyggande

Vi bygger relationer – det sitter i vårt DNA. Vi skapar nya kontakter och möten mellan människor och platser. Och det kan vi bara göra om vi vårdar våra relationer med våra samarbetspartners och kunder. Vi bygger gemensamma affärer och projekt med andra aktörer. Vi vill ha dialog och utveckling, vi är som starkast genom bra samarbeten, i möten önskar vi uppfattas som enkla att ha att göra med och affärsmässiga.

 

Transparenta

Vi kommunicerar öppet och ärligt genom tydlig kommunikation, inkluderande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap för att lösa utmaningar och ta lärdomar av varandra. Vårt förhållningssätt präglas av förståelse, omtanke och öppenhet, där vi lyssnar och lär av varandra, för att växa genom delad framgång och motgång – som individer och företag.

Vårt servicelöfte

 

Vi är här för dig

Vi har höga serviceambitioner och vill alltid förmedla en tjänst eller produkt som vi kan känna oss stolta över. Vi ser världen genom lite annorlunda glasögon än andra kollektivtrafikföretag – vi är alla kollektivtrafikhjältar! Våra kunder förtjänar att känna att de har kontroll över sin tid och sin hela resa. Därför är det så viktigt för oss att vi låter alla våra medarbetare ta beslut och ta kontroll. Allt för att kunna göra det där lilla extra, att gå de där extra stegen. Att vara där, att ta ansvar för våra kunders resa – även om det bara råkar vara en helt vanlig tisdag.