Innovation och nytänk tar oss till framtiden

Kollektivt resande är en del av svaret på de utmaningar som klimatförändringarna innebär och ett framtida hållbart samhälle. Samtidigt är branschen på många sätt traditionell. Vi vill mer och just därför ligger Go-Ahead i främsta ledet när det gäller att ta vara på de möjligheter som teknikutvecklingen erbjuder. Här vill vi vara en aktiv spelare.
Ska vi kunna utveckla verksamheten, förbruka mindre resurser och göra resan bättre för våra resenärer, måste vi använda alla tillgängliga verktyg.

Framtidens transportlösningar – vi har ett uppdrag

På Go-Ahead ägnar vi stor kraft och tid till att bättre förstå våra resenärers framtida behov. Därför driver vi inom koncernen ett intensivt utvecklingsarbete. Här tar vi hjälp av närliggande, befintliga och nya branscher.
Vi spelar en viktig roll för att stödja social och ekonomisk tillväxt i samhället. Vi utvecklar och tillhandahåller bra och utvecklad kollektivtrafik. På så sätt hjälper vi människor att få kontakt med varandra och komma dit de vill åka, vilket möjliggör tillgång till utbildning, livskvalitet och ökad sysselsättning.
Vi kallar det Sharing Best Practice. Detta omfattar dels ett dagligt utbyte av information, dels ett systematiserat utvecklingsarbete i hela organisationen av de mest framgångsrika metoderna – oavsett var i världen de har utvecklats. Det gäller såväl processer för säkerhet och hållbarhet som unika metoder och beprövade arbetssätt för att hålla trafiken igång – och för att hantera de störningar som ändå är oundvikliga.

Inom Go-Ahead Group arbetar vi för närvarande med en rad lösningar för att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig, hållbar och integrerad.

Några av våra innovationsprojekt

 

Billion Journey Project

2017 lanserade Go-Ahead koncernen The Billion Journey Project. Projektet är Storbritanniens största privatfinansierade multimodala innovationsprogram för kollektivtrafik och syftar till att hjälpa nystartade och växande företag att ta fram innovativa lösningar för framtidens kollektivtrafik. The Billion Journey Project fungerar som en inkubator för företag som vill bidra till att förändra och forma framtidens kollektivtrafik med fokus på själva kundupplevelsen.

Läs mer

 

Oxford PickMeUp

År 2018 lanserade vi PickMeUp, Storbritanniens mest utvecklade ”bus-on-demand” tjänst. Här kan resenärerna genom att använda en app, beställa sin resa och bli upphämtade utmed en specifik rutt. Pilotprojekt drivs av Oxford Bus Company och syftar till att möta våra resenärers förändrade behov kring kollektivtrafik. Under projektets första år gjorde våra resenärer 140 000 resor och appen laddades ner
25 000 gånger.

 

Framtidens kollektivresor – vi har ett uppdrag

På Go-Ahead vill vi bättre förstå våra pendlare i syfte att förbättra deras välbefinnande och allmänna hälsa. Vi jobbar därför för att få våra resenärer att se vardagsmotion som en del i deras dagliga rutin. Det kan röra sig om små saker som att gå eller cykla till busshållplats/station – till eller från jobbet/skolan. Kan vi få fler att resa kollektivt kan vi även få ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

 

Hammock

I slutet av 2017 bildade vi Hammock, ett nytt Go-Ahead-företag. Syftet är att leverera digitala lösningar för kollektivtrafik till våra olika samarbetspartners. Vi vill  jobba aktivt för att underlätta kollektivt resande för våra resenärer genom smarta biljett- och betallösningar

Läs mer

Att etablera en global kollektivtrafikaktör i Norden är både det mest spännande och lärorika jag gjort i min karriär. Vår utvecklingsresa från några få anställa till att 2 år senare vunnit vårt första tågkontrakt i Norge  och ha en fullskalig verksamhet med flera hundra medarbetare är jag väldigt stolt över. Likaså vårt förvärv av Flexbuss Sverige AB. Vi lyckas med detta för att vi är lyhörda för vad marknaden behöver, har ett kundorienterat synsätt och en hög kompetens i organisationen. Jag ser verkligen fram emot de kommande årens många nya affärsmöjligheter som väntar runt hörnet som en betydelsefull kvalitetsleverantör av resor för att stärka den nordiska kollektivtrafiken.

Magnus Hedin

VD, Go-Ahead Nordic