Innovasjon og nytenking tar oss til fremtiden

Kollektivtrafikken er en del av svaret på utfordringene som følger med klimaendringene, og et fremtidig bærekraftig samfunn. Samtidig er bransjen på mange måter tradisjonell. Vi vil mer, og nettopp derfor ligger Go-Ahead i fremste rekke når det gjelder å ta vare på mulighetene som den teknologiske utviklingen gir. Her ønsker vi å være en aktiv aktør.
Skal vi kunne utvikle virksomheten, forbruke mindre ressurser og gi passasjerene våre en bedre reise, må vi benytte alle tilgjengelige verktøy.

Fremtidens transportløsninger – vi har et oppdrag

I Go-Ahead legger vi ned mye tid og arbeid på å forstå de fremtidige behovene til våre reisende. Derfor driver vi et intensivt utviklingsarbeid innen konsernet. Her henter vi hjelp hos nærliggende, eksisterende og nye bransjer.
Vi spiller en viktig rolle i arbeidet med å oppnå sosial og økonomisk vekst i samfunnet. Vi utvikler og leverer god og gjennomtenkt kollektivtrafikk. På den måten hjelper vi mennesker med å få kontakt med hverandre og komme dit de ønsker å reise, og legger dermed til rette for læring, livskvalitet og økt sysselsetting.
Vi kaller det Sharing Best Practice. Dette omfatter både daglig utveksling av informasjon, og et systematisert utviklingsarbeid i hele organisasjonen av de mest egnede metodene – uansett hvor i verden de er utviklet. Det gjelder så vel prosesser for sikkerhet og bærekraft som unike metoder og godt utprøvde arbeidsprosesser for å holde trafikken i gang – og for å håndtere forstyrrelsene som likevel er uunngåelige.

Innen Go-Ahead Group arbeider vi for tiden med en rekke løsninger for å gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig, bærekraftig og integrert.

Noen av våre innovasjonsprosjekter

 

Billion Journey Project

I 2017 lanserte Go-Ahead-konsernet The Billion Journey Project. Prosjektet er Storbritannias største privatfinansierte, multimodale innovasjonsprogram for kollektivtrafikk og skal hjelpe nystartede og voksende selskaper med å utvikle innovative løsninger for fremtidens kollektivtrafikk. The Billion Journey Project fungerer som en inkubator for selskaper som ønsker å bidra til å forandre og forme fremtidens kollektivtrafikk med selve kundeopplevelsen i sentrum.

Les mer

 

Oxford PickMeUp

I 2018 lanserte vi PickMeUp, Storbritannias mest avanserte «bus-on-demand»-tjeneste. Her kan de reisende bestille reisen ved hjelp av en app og bli hentet langs en spesifikk rute. Pilotprosjektet drives av Oxford Bus Company og har som mål å dekke de endrede behovene våre reisende har i forbindelse med kollektivtrafikk. I løpet av det første året av prosjektet gjennomførte våre reisende 140 000 reiser, og appen ble lastet ned
25 000 ganger.

 

Fremtidens kollektivreiser – vi har et oppdrag

I Go-Ahead ønsker vi å forstå pendlerne våre bedre, i den hensikt å forbedre deres helse og velvære. Vi jobber derfor for å få våre reisende til å se på hverdagstrimmen som en naturlig del av dagens rutiner. Det han handle om små ting som å gå eller sykle til bussholdeplassen/stasjonen – til eller fra jobben/skolen. Kan vi få flere til å reise kollektivt, kan vi også få et mer bærekraftig samfunn.

Les mer

 

Hammock

I slutten av 2017 etablerte vi Hammock, et nytt Go-Ahead-selskap. Formålet er å levere digitale løsninger for kollektivtrafikk til de ulike samarbeidspartnerne våre. Vi ønsker å jobbe aktivt for å gjøre det enklere for våre reisende å reise kollektivt, ved hjelp av smarte billett- og betalingsløsninger.

Les mer

Å etablere en global kollektivtrafikkaktør i Norden er det mest spennende og lærerike jeg har gjort i karrieren min. Den utviklingsreisen vi har hatt, fra noen få ansatte til at vi to år senere har vunnet vår første togkontrakt og har en fullskala virksomhet med flere hundre ansatte i Norge, er jeg svært stolt over. Det samme gjelder oppkjøpet vårt av Flexbuss Sverige AB. Vi lykkes med dette fordi vi er lydhøre for hva markedet trenger, har en kunderettet måte å se ting på og høy kompetanse innen organisasjonen. Som en viktig kvalitetsleverandør av reiser, ser jeg virkelig frem til de mange nye forretningsmulighetene som venter rundt hjørnet, og som gjør at vi kan styrke den nordiske kollektivtrafikken.

Magnus Hedin

Administrerende direktør, Go-Ahead Nordic