Vilkår

Dette nettstedet publiseres av ID Kommunikation AB (heretter kalt «vi» og «oss») på oppdrag fra Go-Ahead Nordic. Når du besøker nettstedet, godtar du samtidig brukervilkårene våre. Disse kan endres uten forvarsel.

Innholdet på dette nettstedet kommer fra Go-Ahead Nordic, og vi gjør vårt ytterste for å sørge for at den er korrekt og oppdatert, men verken vi eller Go-Ahead Nordic kan garantere at dette alltid vil være tilfelle. Innholdet kan dessuten bli endret når som helst.

NETTSTEDET PUBLISERES «SOM DET ER», UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTALTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL DRIFTEN AV NETTSTEDET, NØYAKTIGHETEN TIL INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM NETTSTEDET HENVISER TIL (I DEN GRAD SLIKE GARANTIER ER UTELUKKET I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING), OG VERKEN VI ELLER Go-Ahead plc ER ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM KONSEKVENS AV BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET PÅ GRUNN AV EVENTUELLE UNØYAKTIGHETER ELLER MANGLER I OPPLYSNINGER SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment som en oppfordring til å investere i aksjer i selskapet, dets produkter eller tjenester, eller på annet vis handle med disse, og ei heller til å inngå forpliktende avtaler med Go-Ahead plc eller noe annet selskap. Informasjonen her skal aldri utgjøre grunnlag for investeringsbeslutninger.

Den tidligere utviklingen i Go-Ahead plc eller andre selskaper som omtales på nettstedet, innebærer ingen løfter om fremtidige resultater. Prisen på aksjer og utbyttet av disse kan gå opp eller ned, og investorer har ingen rett til å få refundert sine opprinnelige investeringer.

Henvisninger til produkter eller tjenester som er blitt levert eller kan leveres av Go-Ahead plc eller andre selskaper, innebærer ikke noe løfte om at slike produkter eller tjenester vil være tilgjengelige. Endringer eller forbedringer av produkter eller tjenester kan skje når som helst og uten varsel.

Go-Ahead plc har opphavsrett til innholdet på dette nettstedet, unntatt i tilfeller der innholdet tilhører en tredjepart. Bilder og varemerker er dessuten beskyttet av andre lover om immaterielle rettigheter og kan ikke reproduseres eller brukes på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra respektive eiere.

Dersom det ikke er uttrykkelig forbudt, kan du innenfor rimelighetens grenser skrive ut deler av nettstedet til eget, privat bruk, forutsatt at relevant informasjon om opphavsrett og ansvarsfraskrivelser legges ved.

All annen bruk er forbudt.

Vi angir tydelig hvilket innhold og hvilken informasjon som stammer fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for at innholdet/informasjonen er korrekt eller oppdatert. Du må selv søke å bekrefte at slik informasjon er korrekt før du handler med utgangspunkt i den.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre nettsteder som henviser til dette nettstedet eller lenker hit, eller for nettsteder vi selv lenker til. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå på grunn av din bruk av andre nettsteder via lenker herfra.

Disse brukervilkårene reguleres av gjeldende lov i England og Wales, og ved å bruke dette nettstedet samtykker du til at en engelsk domstol skal ha eksklusiv myndighet til å avgjøre en eventuell tvist.

Om deler av disse brukervilkårene skulle bli erklært ugyldige, ulovlige eller forbudte av bemyndiget rettsinstans, skal denne delen i så fall skilles fra de øvrige vilkårene, som fremdeles gjelder i sin helhet.