Villkor

Denna webbplats publiceras av ID kommunikation ab (”vi” och ”oss” nedan) på uppdrag av Go-Ahead Nordic. Genom att besöka den godtar du våra användarvillkor. Dessa kan komma att ändras utan förvarning.

Go-Ahead Nordic förser oss med innehållet på denna webbplats, och vi gör vårt yttersta för att se till att den är korrekt och uppdaterad, men varken vi eller Go-Ahead Nordic lämnar några garantier om att så är fallet. Innehållet kan också komma att förändras när som helst.

WE PUBLISH THE WEBSITE ”AS IS” WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF OUR SITE, THE ACCURACY OF THE INFORMATION OR THE PRODUCTS OR SERVICES REFERRED TO ON THE WEBSITE (IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES MAY BE EXCLUDED UNDER ANY RELEVANT LAW) AND NEITHER WE NOR Go-Ahead plc SHALL BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGE THAT MAY RESULT FROM USE OF THE WEBSITE AS A CONSEQUENCE OF ANY INACCURACIES IN, OR ANY OMISSIONS FROM, THE INFORMATION WHICH THEY MAY CONTAIN.

Informationen på denna webbplats innebär ingen inbjudan att investera i aktier i bolaget, dess produkter eller tjänster eller att på något annat sätt handla med dessa, inte heller att teckna kontrakt med Go-Ahead plc eller något annat bolag. Informationen här ska aldrig utgöra underlag för investeringsbeslut.

Den tidigare utvecklingen inom Go-Ahead plc eller något annat bolag som nämns på webbplatsen innebär inga löften om framtida prestationer. Priset på aktier och de inkomster som härrör från dem kan gå upp eller ner, och investerare har ingen rätt att återfår det belopp som ursprungligen investerats.

Hänvisning till produkter eller tjänster som har tillhandahållits eller kan tillhandahållas av Go-Ahead plc eller något annat bolag innebär inte något löfte om att sådan produkt eller tjänst kommer att finnas tillgänglig. Ändringar eller förbättringar av produkter eller tjänster kan göras när som helst utan föregående meddelande.

Go-Ahead plc äger upphovsrätten till innehållet på webbplatsen, utom om denna tillhör en tredje part. Bilder och varumärken skyddas också av andra immaterialrättsliga lagar och får inte reproduceras eller användas på något sätt utan skriftligt tillstånd från respektive ägare.

Om det inte är uttryckligen förbjudet får du skriva ut sådana delar av webbplatsen som du rimligen behöver för ditt eget personliga bruk, förutsatt att relevant information om upphovsrätt och ansvarsfriskrivningar bifogas.

All annan användning är förbjuden.

Vi anger tydligt vilket innehåll och information som tillhandahålls av tredje man där det visas. Vi ansvarar inte för att det är korrekt eller aktuellt. Du måste själv vidta lämpliga åtgärder för att verifiera denna information innan du agerar utifrån den.

Vi är inte ansvariga för innehållet på någon annan webbplats som hänvisar eller länkar hit, eller dit vi själva länkar. Vi kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av någon annan webbplats som du använder genom länkar härifrån.

Dessa användningsvillkor regleras av England och Wales lagar och du samtycker genom att använda denna webbplats till att engelska domstolarna ska ha exklusiv behörighet att avgöra en eventuell tvist.

I den mån någon del av dessa användarvillkor av behörig domstol förklaras vara ogiltig, olaglig eller otillåten, ska denna del i så fall avskiljas från övriga villkor, som i övrigt förblir fullt giltiga.