Sekretess

Innehållet på denna på webbplats publiceras av ID kommunikation ab på uppdrag av Go-Ahead Nordic. Vi kommer inte att samla in någon personlig information om dig, med undantag av sådant som du avsiktligt och medvetet tillhandahåller oss.

När du besöker webbplatsen samlar vår webbserver in några grundläggande uppgifter, exempelvis om din internetleverantörs domännamn samt vilka sidor du besöker på vår webbplats och när. Denna information använder vi enbart för att kunna göra webbplatsen ännu bättre. Vi samlar inte in någon personligt identifierbar information.