Go-Ahead på den nordiska marknaden

Go-Ahead Nordic är paraplyorganisation för den brittiska Go-Ahead-koncernens satsning på Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här arbetar vi nu med att skapa ett komplett nätverk med de aktörer som är viktiga för att fortsätta vinna och utföra kollektivtrafikkontrakt på ett hållbart sätt.

Vi vann vårt första tågkontrakt i Norge, i stor konkurrens med en rad etablerade aktörer, i oktober 2018. Kontraktet omfattar trafik mellan Oslo och Stavanger på Sørlandsbanen, Arendalsbanen och Jærbanen i samarbete med Kolumbus. Just nu jobbar vi intensivt med vår mobilisering i Norge för att vara klara till trafikstart den 15 december 2019.

Vi har också etablerat ett starkt bussteam som ska jobba med bussanbud i Sverige. I ryggen har vi våra kollegor i Storbritannien som har lång erfarenhet av busstrafik och är, sett till passagerarvolym, den största operatören av busstrafik i London.

En värld där varje resa utförs med omsorg

Go-Aheads vision är en värld där varje resa utförs med omsorg och verksamheten bygger på att vi litar på människor, visar handlingskraft, bygger relationer och hela tiden ligger steget före. Här är vi redan mycket framgångsrika i Storbritannien.

Kollektivtrafik är en enormt komplex verksamhet som berör väldigt många människor. För att lyckas krävs goda relationer och nära samverkan med en lång rad aktörer – allt från de som handlar upp, underleverantörer och andra operatörer till resenärer, myndigheter, kommuner, regioner och andra intressenter.

Samt naturligtvis våra egna medarbetare.

Lokala beslut är bra beslut

Go-Ahead odlar därför en egen ledarstil med en syn på ledarskap och medarbetarkraft som är unik i branschen. Grunden för den är insikten att ju fler beslut som fattas där de ska tillämpas, desto bättre blir resultatet. Om man förstår de lokala förhållandena ökar ju möjligheten att göra bra och hållbara affärer.

De lokala bolagen har därför stora befogenheter och ett långtgående eget ansvar. Den lokala beslutskraften bildar också grunden för våra medarbetares osedvanligt starka engagemang i verksamheten.

En långsiktig satsning

En annan aspekt av företagskulturen är långsiktigheten; vi vill bygga starka partnerskap hellre än rena kontraktsrelationer. Tydliga gemensamma mål gör det mycket enklare att göra rätt saker – och att följa upp hur vi faktiskt sköter vårt uppdrag.

Det här sättet att agera har vi redan utvecklat och levt i Storbritannien i många år, där vi är en välrenommerad spjutspetsaktör i en bransch med stort behov av utveckling. Just därför är vi noga med att odla också nyfikenhet och nybyggaranda hos alla medarbetare – och en ledarstil som bygger på förtroende, ett coachande förhållningssätt och stort eget ansvar.

Vårt arbetssätt innebär också att flertalet av de resurser som är med och utvecklar och säljer in nya affärer också är de som är kvar och driver verksamheten även sedan bläcket har torkat och vi närmar oss en start av kontraktet. Av erfarenhet vet vi att det ger det bästa resultatet.

Kontakta oss

Vill du vara med och göra skillnad när vi bygger upp Go-Ahead Nordic? Hos oss får du en unik möjlighet att göra kollektivtrafikupplevelsen ännu bättre för resenärerna. Hör av dig! Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter här.

Ditt namn:
Mellan 4 och 32 bokstäver.
1 / 4
Din e-postadress:
Ogiltig E-postadress
2 / 4
Vad kan vi göra för dig:
Max 128 tecken
3 / 4
 
Tack, vi återkommer till dig.
4 / 4