09 oktober 2017

Verksamheten utanför Storbritannien allt viktigare för Go-Ahead-koncernen

Go-Ahead är Storbritanniens ledande buss- och tågoperatör och har redan en klar ambition att växa utanför sin hemmamarknad. I samband med helårsrapporten den 7 september kommunicerade koncernen också ett nytt resultatmål för sin internationella verksamhet, dit också Go-Ahead Nordic hör: inom fem år ska 15–20 procent av koncernens samlade vinst komma från verksamheten utanför Storbritannien.

– Det är glädjande att få ett så tydligt uttalat mål, säger Go-Ahead Nordics svenska VD, Magnus Hedin. Det bidrar till vår ambition att erbjuda nya och bättre lösningar och vår vilja att utmana de etablerade tågoperatörerna i Norden.

Läs mer om årsbokslutet och det nya internationella resultatmålet här. (Text på engelska.)