18 mars 2019

Go-Ahead koncernen har flest nöjda bussresenärer i Storbritannien

Mer än nio av tio resenärer (92 %) ger Go-Ahead toppbetyg i en nyligen utförd undersökning. Betyget är det högsta som en brittisk nationell bussoperatör någonsin fått.

Siffrorna är hämtade från den årliga undersökningen ”The Bus Passenger Survey” utförd av oberoende Transport Focus. Undersökningens höstmätning presenterades förra veckan i Storbritannien och resultat är mycket positivt för Go-Ahead koncernen.

Go-Ahead toppar listan av alla Storbritanniens bussoperatörer med flest nöjda resenärer. Hela 92 % av de tillfrågade resenärerna säger att de är mycket nöjda eller nöjda med sin totala reseupplevelse.

– Det här är fantastiska och inspirerande siffror från våra engelska kollegor och visar att vi genom hårt arbete och en dedikerad personal kan uppnå höga resultat, säger Magnus Hedin, VD för Go-Ahead Nordic.

Go-Ahead är också den mest punktliga bussoperatören i Storbritannien med ett resultat på 80 %. Samma sak gäller för hur nöjda resenärerna är med tidtabeller och hur effektiv bussen är som resmöjlighet där 88 % känner en mycket stor eller stor kundtillfredsställelse –  också det bäst i klassen.

Även för Go-Aheads bussförare är det toppnoteringar som gäller.  92 % av resenärerna är nöjda när det kommer till förarens uppträdande som helhet och 82 % av resenärerna är också nöjda med förarens bemötande.

-Den erfarenhet och den kunskap som vi besitter i Storbritannien är en otrolig konkurrensfördel nu när vi etablerar oss på den svenska bussmarknaden, förklarar Linda Walméus, Affärschef Buss på Go-Ahead Nordic. Kombinationen av allt know-how tillsammans med det som vi nu bygger upp i vårt svenska team för bussanbud gör oss till en mycket stark spelare på den svenska marknaden. Vi ser ljust på en spännande framtid, avslutar Linda.

Fakta:
Go-Aheads nätverk av lokala bussbolag omfattar; Brighton & Hove, Go North East, Plymouth Citybus, Oxford Bus Company, East Yorkshire Motor Services, Bluestar, Southern Vectis, Metrobus, Salisbury Reds, Morebus, Thamesdown, Headingham and Chambers och konectbus.
Fler än 2 miljoner resenärer tar dagligen någon av Go-Aheads bussar runt om i Storbritannien.
60 % av alla kollektivtrafikresor som genomförs i Storbritannien utförs med buss

The Bus Passenger Survey utförs av Transport Focus som är ett oberoende branschorgan i Storbritannien. Varje år utförs två undersökningar, höst och vår, som omfattar mer än 40 000 resenärer i Storbritannien. Undersökningen innehåller en rad frågor kring punktlighet, bemötande, framförande, underhåll och städning av fordon, tillgänglighet, framkomlighet såväl som den totala reseupplevelsen.

 

Länk till The Bus Passenger Survey
https://www.transportfocus.org.uk/research-publications/publications/bus-passenger-survey-autumn-2018-report/