Go-Ahead på det nordiske markedet

Go-Ahead Nordic er en paraplyorganisasjon for det britiske selskapet Go-Aheads satsing i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi jobber for tiden med å etablere et komplett nettverk av aktører som er nødvendige for at vi skal fortsette vinne og gjennomføre kollektivtrafikk-kontrakter på en bærekraftig måte.

I oktober 2018 vant vi vår første togkontakt i Norge, i god konkurranse med en rekke etablerte operatører. Kontrakten inkluderer trafikk mellom Oslo og Stavanger på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen i samarbeid med Kolumbus.

Akkurat nå jobber vi intensivt med mobiliseringen i Norge for å være klar for trafikkstart den 15. desember 2019.

En verden der hver reise er viktig

Go-Aheads mål er en verden der hver eneste reise er viktig, og virksomheten vår er bygd på at vi har tillit til mennesker, viser handlekraft, utvikler gode relasjoner og hele tiden ligger ett skritt foran. I Storbritannia har vi allerede lyktes godt med dette.

Kollektivtransport er en enormt kompleks virksomhet som berører mange mennesker. For å lykkes med kollektivtransport, trengs det gode relasjoner og tett samarbeid med en lang rekke aktører – alt fra leverandører, underleverandører og operatører til reisende, myndigheter, kommuner, regioner og andre interessenter.

I tillegg til våre egne medarbeidere, naturligvis.

Lokale beslutninger er gode beslutninger

Go-Ahead er derfor opptatt av å dyrke frem en lederstil der synet på lederskap og medarbeiderkraft er unikt for bransjen. Dette fordi vi vet at jo flere beslutninger som fattes der de skal settes ut i livet, desto bedre blir resultatet. Forstår man de lokale forholdene, er sjansene større for at man kan drive virksomheten sin på en god og bærekraftig måte.

De lokale selskapene har derfor vide fullmakter og et omfattende egenansvar. Dette gir stor lokal beslutningsdyktighet, som igjen gjør at medarbeiderne våre engasjerer seg usedvanlig sterkt i driften.

En langsiktig satsing

Et annet aspekt ved bedriftskulturen vår er langsiktighet; vi vil heller bygge robuste partnerskap enn rene kontraktrelasjoner. Med tydelige, felles mål er det mye enklere å gjøre det som skal til – og følge opp hvordan vi faktisk gjennomfører oppdraget vårt.

Dette har vi praktisert i mange år i Storbritannia, der vi er en anerkjent og fremtidsrettet aktør i en bransje med et stort utviklingsbehov. Nettopp derfor oppfordrer vi til nysgjerrighet og nytenkning hos alle medarbeiderne våre – og dyrker frem en lederstil basert på tillit, veiledning og stort personlig ansvar.

Hos oss er flesteparten av dem som er med på å utvikle og selge inn nye forretningsmuligheter, de samme som driver virksomheten etter at blekket er tørt og vi skal gå i gang med å oppfylle kontrakten. Vi vet av erfaring at det gir de beste resultatene.

Kontakt oss

Vil du være med og bidra når vi nå skal bygge opp Go-Ahead Nordic? Hos oss får du en unik mulighet til å gi de reisende et enda bedre kollektivtilbud. Vi vil gjerne høre fra deg! Begynn med å fylle inn kontaktinformasjonen din her.

Ditt navn:
Mellom 4 og 32 bokstaver.
1 / 4
Din e-postadresse:
Ugyldig e-postadresse.
2 / 4
Hva kan vi gjøre for deg?:
Maks 128 tegn
3 / 4
 
Takk, vi kommer tilbake til deg.
4 / 4