19 November 2018

Go-Ahead Norge AS rekrutterer nøkkelpersoner med lang erfaring fra jernbane

Den 17 oktober vant Go-Ahead Nordic konkurransen om Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, den siste i tett samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus. Nå starter en intensiv mobiliseringsperiode fram til dagen da det første toget drar av gårde den 15 desember 2019. To nøkkelpersoner, Cathrine Elgin og Jan Vetle Moen, har derfor blitt rekruttert til Go-Ahead Norge AS.

Cathrine Elgin har jobbet innenfor jernbanen siden 2002, i roller innen NSB, NSB Gjøvikbanen og Flytoget. I de to sistnevnte selskapene har hun fylt rollen som sikkerhetssjef. De siste 2 1/2 årene har hun vært engasjert som tilbudsansvarlig for Go-Ahead Nordic i konkurranseutsetting av jernbane i Norge. Hun er sivilingeniør av bakgrunn innen maskin, med fokus på ledelse, organisasjon og sikkerhet. I tillegg har hun påbygning fra BI med fokus på strategisk ledelse.
Cathrine kommer er ansatt som administrerende direktør i Go-Ahead Norge AS og skal også lede mobiliseringen av trafikkpakke sør frem til trafikkstart 15 desember 2019.

Jan Vetle Moen har 12 års erfaring innenfor jernbanesektoren, hvorav 11 år i NSBs persontogvirksomhet. Han har hatt ulike roller med hovedvekt på driftsoperative problemstillinger og forbedringsområder spesielt innen kvalitet, sikkerhet og ytre miljø.  I NSB arbeidet Jan Vetle som teamleder analyse og prosjekt, med ansvar for spesifikk kunnskapsinnhenting gjennom analyse og prosjektledelse, for økt innsikt og beslutningsstøtte. Det siste året har han vært sentral for Go – Ahead Nordic i arbeidet med tilbudet for trafikkpakke sør. Han er sivilingeniør av bakgrunn. Jan Vetle er ansatt som seniorrådgiver og kommer til å fokusere på sikkerhet, kvalitet, ytremiljø, samt driftsrelaterte forhold under mobiliseringen av trafikkpakke sør samt videre i Go-Ahead Norge AS.

«Cathrine og Jan Vetle har deltatt i hele anbudsfasen og har stor kunnskap og erfaring om norsk jernbaner på en rekke forskjellige områder, sier Magnus Hedin, administrerende direktør for Go-Ahead Nordic. Derfor er det selvsagt veldig bra å få dem med i det videre arbeidet og vår etablering på Sørlandsbanen.»

Cathrine och Jan Vetle kommer sammen med andre ansatte i Go-Ahead Nordic og med støtte fra Go-Ahead Group i Storbritannia, sikre en stabil mobilisering og lansering av Sørtoget på blant annet Sørlandsbanen.

I tillegg til Cathrine og Jan Vetle kommer vi til å knytte til oss flere dyktige ressurser som vil bidra til at oppstarten for Sørtoget blir en suksess.

«Vi har allerede knyttet til oss Jan Olsson, innleid fra Rytec AS, på en kontrakt som strekker seg godt inn i driftsfasen. Jan Olsson har lang erfaring fra jernbanen og er en av de få i Norge som har deltatt under mobilisering og oppstart av både Flytoget AS og NSB Gjøvikbanen AS, sier Cathrine Elgin. Dette er en unik kompetanse og erfaring som vi tar med oss inn i oppstarten og som legger grunnlaget for en solid operasjon fra 15 desember 2019.»

Flere ressurser vil tilkomme løpende. Fra 3.12.18 blir mobiliseringsteamet å finne i lokaler i Posthuset på Oslo S, sentralt i hjertet av jernbaneoperasjon og tett på oppdragsgiver, samarbeidspartnere og andre interessenter.