30 October 2018

Go-Ahead Nordic signerer historisk kontrakt i Norge

første nordiske kontrakt. En historisk avtale både for Go-Ahead Nordic, og for Norge hvor Trafikkpakke Sør er den første ut i dereguleringen av de norske jernbanestrekningene.

– Det er en stor dag for oss i Go-Ahead Nordic, og noe vi jobbet hardt og intensivt med lenge, forklarer en fornøyd Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic. Nå begynner prosessen med å mobilisere vår virksomhet her i Norge, slik at vi er klar til å starte når vårt første tog er på skinnene 15. desember 2019.

Go-Ahead Norge AS er inne i en intensiv mobiliseringsperiode for å få alt på plass til trafikkstart. Samarbeidsavtaler skal etableres med en rekke selskaper knyttet til selve operasjonen. Samtaler og dialog gjennomføres med fagforeningene, lokalsamfunnet og andre interessenter. Deretter legges det opp til et nært samarbeid med kollektivtransportselskapet Kolumbus.

– Vår ambisjon er at de reisende skal merke en positiv forskjell. Vi kommer til å satse på flere og mer fornøyde kunder, blant annet ved å se på forbedringsområder som flere avganger, kortere reisetid og forbedret kvalitet ombord, sier Cathrine Elgin, mobilseringsdirektør i Go-Ahead Norge AS.

Nyheter på Sørlands- og Arendalsbanen:
Fire morgenekspresser med kortere reisetid vil bli introdusert på strekningene Oslo S-Kristiansand og Kristiansand-Stavanger S.
Fast 2 timers frekvens mellom Oslo S – Stavanger S.
Pluss Premium-tilbud: Nye romslige seter, med høy grad av komfort.
Bedret korrespondanse til/fra Arendal.
Dagkupeer på Sørlandsbanen.

Nyheter på Jærbanen:
Utvidelse av togtilbudet i helgene (økt frekvens).
Ny tidlig morgenankomst til Stavanger S.
Integrere regiontoget som en del av pendlertilbudet i Rogaland.

– Vi kommer også til å investere i et mer variert tilbud som for eksempel helgetilbud til en lavere pris, oppgradere togene i en ny og fresh design, bedre informasjon til kundene i nært samarbeid med Entur, alt for å sikre en sømløs reiseopplevelse for våre kunder. Vi kjører ikke bare tog, vi ønsker å være en aktiv del av våre kunders reise, sier Cathrine Elgin.