Sökes: nybyggaranda och ett öppet sinne

I vår satsning på kollektivtrafik i Norden behöver vi rekrytera flera verkligt kompetenta medarbetare. I dag söker vi framför allt talanger och människor som tror att de kan göra skillnad i uppbyggnadsfasen. Om du tycker att det skulle vara spännande att vara med och bygga upp en verksamhet, och som uppskattar de fördelar och risker detta innebär, vill jag gärna höra av dig. Hos oss får du en unik möjlighet att göra kollektivtrafikupplevelsen ännu bättre för resenärerna.

Vi älskar inte bara tågen och bussarna. Vi älskar människor också.

 De vi söker bör därför vara utrustade både med nybyggaranda och ett öppet sinne. I uppbyggnadsfasen letar vi efter rätt personer med specifika kompetenser, och på sikt ska både ledare och organisationen som helhet spegla de kundgrupper som vi faktiskt kör för. Vi välkomnar därför människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser.

Initiativkraft och ansvarstagande är grunden i företagskulturen

Dessutom ska det vara roligt att gå till jobbet. Därför satsar vi på en uttalat tillåtande kultur, där initiativkraft och ansvarstagande är grunden i företagskulturen. I Storbritannien speglas detta bland annat i att medarbetarna i genomsnitt är anställda i företaget drygt tio år.

Hör av dig!

Vill du bidra här? Kontakta Magnus Hedin

Telefon: 0760 006 501

E-post: magnus.hedin@go-ahead.com