09 October 2017

Aktiviteterne uden for Storbritannien får stigende betydning for Go-Ahead-koncernen

Go-Ahead er Storbritanniens førende bus- og togoperatør og har allerede en klar ambition om at vokse uden for sit hjemmemarked. I forbindelse med årsregnskabet den 7. september kommunikerede koncernen samtidig et nyt resultatmål for sine internationale aktiviteter, som også omfatter Go-Ahead Nordic: inden fem år skal 15-20 % af koncernens samlede overskud komme fra aktiviteterne uden fra Storbritannien.

– Det er glædeligt at få et så klart formuleret mål, siger Go-Ahead Nordics svenske administrerende direktør, Magnus Hedin. Det styrker vores ambition om at tilbyde nye og bedre løsninger og vores vilje til at udfordre de etablerede togoperatører i Norden.

Læs mere om årsregnskabet og det nye, internationale resultatmål her. (Tekst på engelsk.)